Botne historielag.                                                                                       

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i mars 2021.                

Representanter                      Status før valget                                Innstilling 2021.         
Hovedstyret.                                                                                                
Anne-Lene Kiste Johansen     2020 og 2021. Ikke på valg.               Verv: sagt ja som leder.                                                
Knut Svebakk-Johansen          2019 og 2020. På valg.                     Gjenvalg 2021–22.
                                                                                                              Verv: nestleder.
Gunhild Hvidsten                    2019 og 2020. På valg.                      Gjenvalg 2021-22.
                                                                                                         Verv: kasserer.
Wenke Torunn Eriksen           2019 og 2021. Ikke på valg.              Verv: sekretær.            
Bjørn Teigen                          2019 og 2020. På valg.                     Gjenvalg 2021-22.
                                                                                                                      Verv: styremedlem.
Stein Arne Lie                        2020 og 2021. Ikke på valg.               Verv: styremedlem.                                                                                                            

Varamedlemmer.

John Barstad                          2019 og 2020. På valg.                     Gjenvalg 2021-22.
                                                                                                          Verv: varamedlem.   

Knut Anders Nygaard             2020 og 2021. Ikke på valg.               Funksjon: varamedlem.        

Revisorer

Håkon Fæste                          2020 og 2021. Ikke på valg.              Verv: revisor.
Kari Larsen                            2020.                På valg.                    Gjenvalg 2021-22.
                                                                                                         Verv: revisor.


Styrets oppnevning / innstillinger.
Kaffekomite. Oppnevning.

Sonja Lybæk Kristensen         2019 og 2020. På valg.                      Gjenvalg 2021-22.
                                                                                                          Verv: komitemedlem.

Kari Larsen                            2019 og 2020. På valg.                     Gjenvalg 2021-22.

                                                                                                         Verv: komitemedlem.

Valgkomite. Innstilling.

Kirsten Natvig Næss               Knut Gråthen gikk ut i 2020.               Ny. Valg for 2021.
                                                                                                             Verv: komitemedlem.
Rutt Solum Larsen                  2019 og 2020. På valg.                       Gjenvalg for 2021-22.
                                                                                                            Verv: komitemedlem.
Gert Olav Green                     2019 og 2020. På valg.                       Gjenvalg for 2021-22.
                                                                                                             Verv: komitemedlem.


     Valgkomiteen 16.03.2021.

   Gert Olav Green (sign.) Rutt Solum Larsen (sign.)

Sponsorer