9

Styre og komiteer etter valget i 2020.

STYREMEDLEMMER:

Knut Svebakk-Johansen  2019 og 2020
Anne-Lene Kiste Johansen 2018 og 2019
Stein Arne Lie 2018 og 2019
Gunhild Hvidsten, kasserer 2019 og 2020
Bjørn Teigen 2019 og 2020

Wenche Torunn Eriksen

2018 og 2019

VARAMEDLEMMER:  
Knut Anders Nygaard 2019
Terje Svanevil 2018 og 2019
John Barstad  2019 og 2020
REVISORER:  
Håkon Fæste 2019
Kari Larsen 2019
   
KAFFEKOMITE:  
Sonja Lybæk Kristensen 2019 og 2020
Kari Larsen 2019 og 2020
   
   
ÅRSSKRIFTKOMITE:  
Wenke T. Eriksen  2018 og 2019
John Barstad 2018 og 2019
Runar Kristensen 2018 og 2019
Paul E. Thode 2018 og 2019
Anne-Lene Kiste Johansen 2018 og 2019
 Bente Gustavsson  2018 og 2019
   
VALGKOMITE:  
Kirsten Natvig Ness 2021, 2022, 2023
Gert Olav Green 2020 og 2021
Ruth Solum Larsen 2020, 2021 og 2022
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Sponsorer