Referat fra årsmøte i Botne Historielag 01.04.2009 på Botne Eldresenter kl.18.30

22 stykker møtte opp i det fine vårværet på Botne Eldresenter.

Paul Thode ble valgt til møteleder og undertegnede som referent.  Det første som måtte behandles var om årsmøtet var lovelig, fordi historielagets vedtekter var fra 1956. Der står det blant annet om  prisen på kontingenten som neppe er forenlig med pengeverdien i 2009, selv om vi vitterlig har med et historielag å gjøre. Innkallingen ble godkjent med beskjed til det nye styret om at nye vedtekter må lage. Disse må godkjennes på neste årsmøte til Botne Historielag.

Så ble årsmeldinga lest opp og her kom det med kulturminneregistrering opp. Vi har jo hatt dette på tapetet i flere år uten at mye er gjort. I tillegg til noe registrering i Hillestad, har Henrik Heyer  faktisk utrettet en del lengst øst i kommunen, det er bra, men mye mer må gjøres.

Lars Engelstad fikk ordet og ga noen flere detaljer i forhold til det prosjektet han og Arne Lofstad i Hof har med den gamle kongeveien.  Han refererte til kontakt med Jan Lindh hos Fylkesmannen som ville gi økonomisk hjelp til å sette opp såkalte kringle-skilt og kasser med kart i området.

Registrering av gamle fotografier er også en viktig oppgave for laget. Lars Engelstad og Per Øyvind Klingan er villige til å skanne inn bilder, så den tekniske biten er ikke noe problem. Holmestrand Folkebibliotek og Hillestad bibliotekfilial kan kanskje hjelpe oss med plass til å arbeide med det. Nord-Jarlsbergmuseet gir oss faglig hjelp. Men en haug med fotografier uten tekst er lite interessant. Det å navngi personer, sted og å tidsfeste bildene, er meget viktig. Det er bare å kontakte styret, så vil vi sette i gang dette viktige arbeidet.

Som det framgår av årsmeldinga mangler Botne Historielag alt av gamle protokoller. Noen foreslo at vi skulle snakke med gamle fru Medberg om hun kunne vite noe, for mannen hennes Harald D. Medberg var i mange år leder av laget. Konklusjonen var i alle fall, vi leter videre!

Årsmeldinga ble deretter godkjent. Det ble også sagt fra møteleder at årsberetningen skulle legges på nettet slik at den skulle ble tilgjengelig for flere enn de som var tilstede på årsmøtet.

Så ble regnskapet fremlagt, også av Paul, for kassereren var ikke til stede. Det ble stilt spørsmål om egenkapitalen til laget og som en følge av det, ble det etterlyst en oversikt over verdien av bygdebøkene  og  alle  Botnarer .Alt som er verdt noe bør synliggjøres.

Budsjettet ble lagt fram, og det er ikke lystelig med tanke på hvor dyrt Botnar er å trykke. Men det er vel ikke aktuelt å slutte med å utgi Botnar. Den er jo Historielaget. Klart man kan trykke den på en enklere måte, men det blir et kvalitetsmessig mye dårligere resultat. Videre koster det kr.900 å leie Botne Eldresenter og det har vi ikke råd til flere ganger i året. Litt porto kan spares med å bruke E-postadressene til medlemmene, så en liste ble sendt rundt for påskrift av dem.

Det ble hevdet at man kanskje kunne søke voksenopplæringsmidler fra Fylket når man holder kurs. Og vi har jo holdt kurs i slektsgransking.

Valget ble foretatt av Knut Svebakk-Johansen, leder av valgkomiteen, og gikk etter innstillingen fra valgkomiteen. Til neste årsmøte må det tas opp om det er behov for vara til revisorjobben som det står i de gamle vedtektene. Men statuttene skal jo revideres som nevnt innledningsvis.

Valget ga følgende resultat: 

Formann

Periode

Paul Thode

2009 2010 valgt for 1 år

Styremedlemmer

 

Thorleif Akerholt

2009 2011 valgt for 2 år

John Barstad

2009 2011 ikke på valg

Anne-Lene Kiste Johansen

2008 – 2010 ikke på valg 

Runar Kristensen 

2008 – 2010 ikke på valg  

Karin Mathisen

2008 – 2010 ikke på valg

Hans Petter Harestad 

2009 – 2011 – valgt for 2 år

 Varamedlemmer

Randi Meland

2008 2010 ikke på valg

Ivar Rønningen 

2009 – 2011 – valgt for 2 år 

Rolf Bjercke 

2009 – 2011 – valgt for 2 år 

Knut Svebakk-Johansen

2009 – 2011 – valgt for 2 år 

Kasserer

 

Wenche Thode

2008 – 2010 ikke på valg

Revisor

 

Håkon Fæste 

2008 – 2010 ikke på valg  

Bjørg Åkerholt

2009 2011 valgt for 2 år

Revisor - vara

 

1. ikke valgt

2009 2011 ny på valg 2 år

2. ikke valgt

2009 2011 ny på valg 2 år

Kaffekomité

 

Solveig Munthe

2008 – 2010 ikke på valg

Karin Mathisen

2008 – 2010 ikke på valg

Årsskriftkomité

 

John Barstad

2008 – 2010 ikke på valg

Lars Engelstad

2009 – 2011 – valgt for 2 år 

Runar Kristensen

2008 – 2010 ikke på valg

Per Øivind Klingan

2008 – 2010 ikke på valg

Valgkomité

 

John Thune

2007 – 2010 ikke på valg

Knut Svebakk- Johansen

2008 2011 ikke på valg

Lars Engelstad

2009 – 2012 – valgt for 3 år

 

Mens vi drakk kaffe, kom Tom Amundsen og viste gamle bilder fra Holmestrand og Botne. Disse hadde han skannet inn fra museets store billedsamling. Det var meget interessant å se disse gamle bildene, og Tom hadde en stor kunnskap om vår bys utvikling. Sånt skaper engasjement!

Det kom inn 1940 kr i loddsalg og så var årsmøte i Historielaget 2009 også historie. 

 

  

 

 

Sponsorer