Årsberetning for Botne Historielag  - 2013

 Styret har siden mars 2013 bestått av:

STYRET:

Leder: Paul E. Thode                   2013 og 2014            

STYREMEDLEMMER:                                                           

Knut Svebakk-Johansen              2013 og 2014            

John Barstad                              2013 og 2014

Hanns Petter Harestad                2013 og 2014       

Karin Mathisen                           2012 og 2013

Fred Guldager                            2013 og 2014           

VALGKOMITE:                      

Gunhild Hvidsten                        2013 og 2014            

Sæming Rustad                          2011, 2012 og 2013

Kjell Munthe                               2011, 2012 og 2013

VARAMEDLEMMER:                                           

Runar Kristensen                        2012, 2013 og 2014

l. Tore Hagen                             2013 og 2014

2. Bjørn Kristiansen                    2012 og 2013

 

REVISORER:

Håkon Fæste                              2013

Kari Larsen                                2013

 

KAFFEKOMITE:

Anne Lene Kiste-Johansen            2012 og 2013  

Solveig Munthe                           2012 og 2013

 

ÅRSSKRIFTKOMITE

John Barstad                              2012 og 2013

Runar Kristensen                        2012 og 2013

Per Øyvind Klingan                     2012 og 2013

Anne Lene Kiste-Johansen           2013 og 2014

Paul Thode                                 2012 og 2013

 

 

Historielaget har sammen med andre organisasjoner inngått en 5-årsavtale om leie av det tidligere biblioteket på Fjellhall. Istandsettelsen av lokalet har vært gjort på dugnad. I dag har vi også et lite lager her for Botnar og andre ting. Lokalet er utstyrt med video-kanon. Her er også mulighet for nettverkstilkobling.

 

 

Lokalet har hittil vært brukt til blant annet møter i forbindelse med kulturminneregistreringen. Vi har møter ca. hver 14. tirsdag på formiddagen.

Kulturminneregistreringen i samarbeid med kommunen går fremover om enn noe sent. Knut Svebakk-Johansen er lønnet av Holmestrand kommune for å styre prosjektet. Vi har pr. i dag registrert ca. 500 kulturminner hvorav i underkant av 200 regnes som ferdig registrert og er lagt ut på vår hjemmeside. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke denne siden for å melde inn nye objekter og komme med mer informasjon om de vi tror er ferdige. Stikk gjerne innom på Fjellhall. Vi har behov for flere hjelpere.

Vi har hatt et medlemsmøte her hvor forfatteren Lillian W. Skow fortalte fra sin bok: «Skyld – en familiehistorie». 

Internett-satsingen vår består av en hjemmeside som vi for tiden ser på hvordan vi kan gjøre mere brukervennlig. Facebok-siden er vi ikke helt i mål med.

Noen av våre medlemmer er engasjert i den omfattende innsamlingen av data i forbindelse med bokserien «Norske gårdsbruk».

I forbindelse med Senior-nett på Botne aktivitetssenter er noen av medlemmene engasjert i data-hjelp og slektsforskning på data og ellers.

Stien frem til bygdeborgen ved Foksetjern er ryddet på dugnad, og området rundt murene er delvis ryddet. Den nedre muren kommer nå klart frem. Det arbeides med å få til skikkelig merking. Det går forhåpentligvis i orden i år.

Vi hadde gjort klart for tur til bygdeborgen i forbindelse med kulturminnedagen i 2012. Deltagelsen ble en skuffelse.

 

Sponsorer