Årsmøte i Botne Historielag       12. mars 2014

Årsmøtet i Botne Historielag ble avholdt på Botne Aktivitetssenter 12. mars 2014. 24 personer møtte.

Paul åpnet og ledet møtet. Innkallelsen ble godkjent

Paul leste  årsmeldingen, og det var ingen bemerkninger til den.

Kasserer Gunhild Hvidsten var ikke tilstede så Paul la også fram regnskapet. Det var det heller ingen bemerkninger til.

Valget ble ledet av Sæming Rustad, og det ble enstemmig godkjent

Etter årsberetning, regnskap og valg var det kaffe, smørbrød og kaker servert av Solveig og Karin. Sammen med serveringen gikk praten.

Etter pausen gikk ordet til kveldens kåsør, statsviter Maria Ekelund. Hun ga oss et innblikk i bakgrunnen for feiringen av grunnlovsdagen og hvordan Stortinget legger opp til 200 års jubileet med ulike markeringer. Hun ga oss mange interessante opplysninger om dette. Som takk ble hun overrakt blomster av Paul.

Blomster og gave i form av en bok og en gavesjekk fikk også Paul som takk for ledelse av historielaget gjennom ni år. Etter disse årene tok han ikke gjenvalg.

Valgkomiteen har i år bestått av Sæming Rustad, Kjell munthe og Runar Kristensen.

Valgt ble:

STYRET:

Leder: Blir valgt internt på styremøte.

STYREMEDLEMMER:

Knut Svebakk-Johansen

John Barstad

Anne Lene Kiste Johansen

Hans Petter Harestad

Fred Guldager

Gunhild Hvidsten, kasserer, ikke på valg

VARAMEDLEMMER:

Tore Hagen

Knut Anders Nygård

REVISORER:

Håkon Fæste

Kari Larsen

KAFFEKOMITE:

Sonja Kristensen

Grete Nygård

ÅRSSKRIFTKOMITE:

John Barstad

Runar Kristensen

Per Øyvind Klingan

Anne Lene Kiste Johansen

Paul Thode

VALGKOMITE:

Inger Åse Tho Bråthen

Jan O. Førde

Runar Kristensen

 

   
Tekst1 Tekst2
   
Tekst3 Tekst4
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Sponsorer