Årsmelding for for Botne Historielag - 2012.

Styret m. undergrupper har siden tirsdag 29.mars 2012 bestått av:     

STYREMEDLEMMER:  
Knut Svebakk-Johansen              2011 og 2012
John Barstad 2011 og 2012
Anne Lene Kiste-Johansen 2012 og 2013
Hans Petter Harestad                 2011 og 2012
   
VARAMEDLEMMER:  
l. Ivar Rønningen 2011 og 2012
2. Bjørn Kristiansen 2012 og 2013
   
Og følgende undergrupper:  
REVISORER:  
Håkon Fæste 2011 og 2012
Kari Larsen 2011 og 2012
   
KAFFEKOMITE:  
Solveig Munthe 2012 og 2013
Karin Mathisen  2012 og 2013
   
ÅRSSKRIFTKOMITE  
John Barstad   2012 og 2013
Runar Kristensen  2012 og 2013
Per Øyvind Klingan   2012 og 2013
Anne Lene Kiste-Johansen 2011 og 2012
Paul Thode  2012 og 2013
   
VALGKOMITE:  
Sæming Rustad 2011, 2012 og 2013
Kjell Munthe 2011, 2012 og 2013
Runar Kristensen 2012, 2013 og 2014
   

Aktiviteter:

Det har vært avholdt 6 styremøter. Vi har for tiden 150 medlemmer.Vi fikk også i år et tilskudd fra kommunen på 10 000 kr. til prosjekt Botnar. Noe vi er veldig glade for. Vi har i år et underskudd på litt under 2000 kr pga. opprustingen av Fjellhall. I bank og kontanter har vi ca. 62 000 kr.

Årsskriftet vårt, Botnar kom til vanlig tid før jul. Vi har allerede noen artikler til neste utgave, men har behov for flere.

Historielaget har sammen med andre organisasjoner inngått en 5-årsavtale om leie av det tidligere biblioteket på Fjellhall. Istandsettelsen av lokalet har vært gjort på dugnad. I dag har vi også et lite lager her for Botnar og andre ting. Lokalet er utstyrt med video-kanon. Her er også mulighet for nettverkstilkobling. Lokalet har hittil vært brukt til blant annet møter i forbindelse med kulturminneregistreringen. Vi har møter ca. hver 14. tirsdag på formiddagen. Kulturminneregistreringen i samarbeid med kommunen går fremover om enn noe sent. Knut Svebakk-Johansen er lønnet av Holmestrand kommune for å styre prosjektet. Vi har pr. i dag registrert ca. 500 kulturminner hvorav i underkant av 200 regnes som ferdig registrert og er lagt ut på vår hjemmeside. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke denne siden for å melde inn nye objekter og komme med mer informasjon om de vi tror er ferdige. Stikk gjerne innom på Fjellhall. Vi har behov for flere hjelpere.

Vi har hatt et medlemsmøte her hvor forfatteren Lillian W. Skow fortalte fra sin bok: «Skyld – en familiehistorie».   

Internett-satsingen vår består av en hjemmeside som vi for tiden ser på hvordan vi kan gjøre mere brukervennlig. Facebok-siden er vi ikke helt i mål med.

Noen av våre medlemmer er engasjert i den omfattende innsamlingen av data i forbindelse med bokserien «Norske gårdsbruk».

I forbindelse med Senior-nett på Botne aktivitetssenter er noen av medlemmene engasjert i data-hjelp og slektsforskning på data og ellers.

Stien frem til bygdeborgen ved Foksetjern er ryddet på dugnad, og området rundt murene er delvis ryddet. Den nedre muren kommer nå klart frem. Det arbeides med å få til skikkelig merking. Det går forhåpentligvis i orden i år. Vi hadde gjort klart for tur til bygdeborgen i forbindelse med kulturminnedagen i 2012. Deltagelsen ble en skuffelse.

Styret.