Referat fra årsmøte i Botne Historielag 29.03.2012 på Botne Aktivitetssenter

Årsmøte i Botne Historielag ble avholdt på Botne aktivitetssenter 29.mars 2012. Ca 20 personer møtte.
Paul ledet møtet. Innkallingen ble godkjent.  Årsmeldingen var skrevet av Anne-Lene. Den ble lest opp av Paul. 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Wenche. Det var spørsmål ang lite renter på innskudd.
Årsaken ble forklart og regnskapet ble godkjent.
Valget ble ledet av Jacob Rønningen. Han leste også opp lagets vedtekter vedr styrets sammensetning. Valget ble enstemmig godkjent. Etter årsberetning, regnskap og valg ble det kaffe, gode smørbrød og kaker som kjøkkendamene Karin og Solveig alltid frembringer. Etter kaffe og prat fikk kveldens kåsør ordet. Det var Kim Hjardar som kåserte over emnet ”Vikinger i krig”. Han ga oss et meget godt innblikk i vikingenes liv og levnet på 800-900 tallet. Han har skrevet bok om dette emnet og boken har samme tittel: ”Vikinger i krig”. Til slutt var det utlodning med fine gevinster og nevnte bok som hovedpremie. Etter trekningen ble møtet hevet og det ble ønsket vel hjem. Valgkomiteen har i år bestått av Jakob Rønningen,  Sæming Rustad og Kjell Munthe. Valgkomiteen har forholdt seg til Botne Historielags vedtekter pkt. 4 – vedr styrets sammensetning og følgende ble valgt:

 

 

STYRET:

 

 

 

Leder: Paul E. Thode 

2011 og 2012

 

 

STYREMEDLEMMER:

 

 

 

Knut Svebakk-Johansen

2011 og 2012

 

 

John Barstad

2011 og 2012

 

 

Anne Lene Kiste-Johansen

2012 og 2013

 

 

Hans Petter Harestad

2011 og 2012

 

 

VARAMEDLEMMER:

 

 

 

l. Ivar Rønningen

2011 og 2012

 

 

2. Bjørn Kristiansen

2011 og 2012

 

 

 

 

 

 

REVISORER:

 

 

 

Håkon Fæste

2011 og 2012

 

 

Kari Larsen

2011 og 2012

 

 

 

 

 

 

KAFFEKOMITE:

 

 

 

Solveig Munthe

2012 og 2013

 

 

Karin Mathisen

2012 og 2013

 

 

 

 

 

 

ÅRSSKRIFTKOMITE

 

 

 

John Barstad

2012 og 2013

 

 

Runar Kristiansen

2012 og 2013

 

 

Per Øyvind Klingan

2012 og 2013

 

 

Anne Lene Kiste-Johansen

2011 og 2012

 

 

Paul Thode

2012 og 2013

 

 

 

 

 

 

VALGKOMITE:

 

 

 

Sæming Rustad

2011, 2012 og 2013

 

 

Kjell Munthe

2011, 2012 og 2013

 

 

Runar Kristiansen

 

2012, 2013 og 2014

 

  

 

    John Barstad (referent)

 

    Årsmøtepropokollen er undertegnet av:

 

    Runar Kristensen

 

    Karin Mathisen

 

Sponsorer