Referat fra årsmøte i Botne Historielag 21.03.2011 Botne Aktivitetssenter

 

I underkant av 20 personer hadde funnet veien til Gullhaug denne milde vårkvelden. Undertegnede ledet møtet og fikk godkjent innkallingen.

Leder Paul tok seg av årsmeldinga. Her ble det pekt på sammenhengen mellom hulveiene i Angers Kleiv og hulveisystemene på andre siden av Revåfjorden/Sandebukta. Det er fortsatt avtale med Fylket om mer nøyaktig registrering av funn i Angers Kleiv.

 

Hovedfokuset i Botne Historielag er nå kulturminneregistreringa. Her er vi aldeles avhengig av innspill fra medlemmer og andre som kan noe om disse tinga. Vi i styret tar i mot henvendelser og får det kartfesta. På nettsida ligger ferdigregistrerte kulturminner og de som er under arbeid(se denne)

Arne Lofsberg fra Hillestad har jobba med ”Christiania- Scheen”- veitraseen og hengt opp kasser med kart blant annet ved Foksetjern og Skarrebo.

Turer i lagets regi har vært til bygdeborgene på Holmsåsen og Foksetjern.

 

Vi har vært til stede på Åpen gård på Holtan og markedet på Hillestad. Sistnevnte sted hadde også mulighet for en ”prøvesmak” på slektsforskning.

Nytt nummer av Botnar, nr.19 i rekka kom ut like før jul.

Fortsatt mangler Botne Historielags gamle protokoller, gamle spolebånd, protokoller med avskrift av kirkebøkene som var grunnlag for bygdeboka.

Det har vært satt i gang en prosess, etter forslag av Knut Svebakk-Johansen, om et samarbeid med Reidvin-tunet, men det ble det dessverre ikke noe av.

Ellers har det vært økning av medlemsmassen inneværende år. Styret bestemte at vi skulle dele ut Botnar til alle medlemmer og ta sjansen på at årsmøtet godkjente en økning av kontingenten.

 

Årsmeldinga ble godkjent. Det ble bestemt at kontingenten skulle heves til 225 kroner og inkludere tidsskriftet Botnar. Det må være under forutsetning at Botnar kommer ut det året.Det skal stå på betalingssslippen at Botnar er inkludert i beløpet.
 

Kulturminneregistratorsjef Knut redegjorde litt for arbeidet og at dette err et prosjekt som er kommunalt initiert. Han fortalte at de hadde vært til stede på Botne Aktivitetssenter og skulle på Kjærsenteret 31.mars for å få inn tips og innspill til innsamlinga. Systemet for registrering som brukes, er riksantikvarens. Her er også en kildedel for de gode historiene i tilknytning til bestemmelsesstedet. Anekdoter er uvurderlige, for det er ofte de som blir  husket og  som gir oss et lite innblikk i ”forna dager”. Gamle danseplasser, tidligere butikker, gamle dyrskuplasser og gamle hoppbakker er så absolutt av interesse å registrere. Alt blir jo historie tilslutt. Det er viktig å merke seg. Alt som er godkjent av det som kommer inn, blir godkjent av Knut og Paul og blir lagt som en pdf- fil på hjemmesida.

Videre ble regnskap (se eget skriv)og budsjett for neste år lagt fram av kasserer Wenche. Her ble det spurt om størrelsen på annonseinntektene til Botnar. De var på ca 4000kr og kommer på neste års regnskap. Regning skal sendes, forklarte hun. Det har faktisk vært litt billigere med trykking av Botnar denne gangen. Ellers ble det uttrykt ønske om at det skal sendes purring for de som ikke har betalt kontingenten.

 

Så var det valg foretatt av valgkomiteen. Det ble gjenvalg av leder Paul Thode. (Se eget skriv)

Kaffekomiteen hadde smurt deilig mat til oss som vi fortærte sammen med et svært interessant foredrag og lysbildeshow av Roger Halvorsen fra Hof Historielag. Han tok oss med på en reise langs kysten i Sør-Norge i seilskutetida. ”Vår ære og vår makt har”, i følge ham, ”mangt oss brakt”. Deriblant var det mye spennende, som kom med ballasten til seilskutene. I jord og sand fra disse skipene spirte mangt et frø fra fremmede kyststrøk. Han viste oss gamle kart med oversikt over hvor ballasten skulle tippes i anløpshavnene. Der fantes også egen ”logo” for dette, to spader i kryss. Foredraget ga i alle fall undertegnede et godt innblikk og nye kunnskaper om ballastplanter.

Utlodningen innbrakte 800 kr til tross for at det ikke var så mange til å ta disse loddene.

 Valget:

Leder: Tidsperiode
Paul E. Thode (Leder) 2011 og 2012
   
Styremedlemmer:  
Knut Svebakk-Johansen 2011 og 2012
John Barstad        2011 og 2012
Anne-Lene Kiste Johansen        2010 og 2011
Runar Kristensen             2010 og 2011
Karin Mathisen           2010 og 2011
Hans Petter Harestad   2011 og 2012
   
Varamedlemmer:  
1. Ivar Rønningen        2011 og 2012
2. Rolf Bjerke   2011 og 2012
4. Bjørn Kristiansen             2010 og 2011 
   
Kasserer:   
Wenche Thode     2010 og 2011
   
Revisorer:  
Håkon Fæste      2011 og 2012
Kari Larsen 2011 og 2012
   
Kaffekomite:  
Solveig Munthe     2010 og 2011 
Karin Mathisen 2010 og 2011 
   
Årskriftkomite:  
 John Barstad 2010 og 2011 
Runar Kristensen              2010 og 2011 
Per Øyvind Klingan 2010 og 2011 
Anne-Lene Kiste Johansen 2011 og 2012
   
Valgkomite:  
Jacob Rønningen                                   2010 og 2011 og 2012
Semming Rustad 2011 og 2012 og 2013
Kjell Munthe 2011 og 2012 og 2013
  •  Skogtun 26.03.2011
  •  Anne-Lene Kiste Johansen
  •  sekretær

 

                                     

 

               

 

 

 

 

 

Sponsorer