Årsmelding for Botne historielag 2015

 

Oppgaver i styret

 Botne historielag har på andre året fortsatt med flat struktur, dvs. et styre uten valgt leder. Styret opplever at ordningen stort sett fungerer greit uten å gå ut over ansvarlighet og skape store uklarheter. Men det beste er nok å ha en leder.

Når ikke det har latt seg gjøre, har vi fordelt oppgavene mellom styremedlemmene slik: Gunhild Hvidsten er kasserer for Botne historielag. Fordi vi er medleiere i lokalet Bygdestua Fjellhall, har hun også tatt på seg kassererjobben der samtidig som hun representerer Historielaget i styret der.

Knut Svebakk-Johansen holder hjulene i gang med  bla. ansvar for nettportalen, kontakt utad og kåserivirksomhet.

Fred Guldager, som kommer den lange veien fra Stathelle, har kontakten med Vestfold  fylke. Han er en viktig bidragsyter med sin store historiske interesse og kunnskap. Han interesserer seg bl.a. for bilens historie og har holdt flere foredrag om AS Sveiseverket som var forløperen til Hydro i Holmestrand.

Knut Anders Nygaard er egentlig bare varamedlem , men har gått fullt og helt inn med ansvar i styret. Han  har arbeidet med  det materialet vi har fått fra Bente Gustafsson, Holmestrand kommunes arkiv, og som skal videre til Fylkesmuseet for oppbevaring. Rolf Bjercke er bl.a. vår flinke Botnarselger som har flest ganger på Meny før jul. Anne-Lene Kiste Johansen er sekretær.  Hun bidrar også med artikler til Botnar  som medlem av Botnarkomiteen samt stoff til det nye Norske Gardsbruk. Hun har også holdt noen foredrag om Botnes gårder.

Møter

Botne historielag har i perioden hatt 5 styremøter og like mange arbeidsmøter. Ellers deltok vi på Åpen gård hos Bore på Hauan i august. Der var vi representert med Gunhild og Svein Hvidsten, John Barstad samt Anne Lene Kiste Johansen. Den 27.10 hadde vi et åpent møte på Botne Aktivitetssenter hvor 75 mennesker møtte opp. Det var tydelig at kåsør Thor Øvrum traff en nerve med å  vise bilder og fortelle om gamle Bakke skole. Selv om skolen ble nedlagt i 1952, har den fortsatt en bred plass i mange gamle elevers hjerte.

 

Medlemstall

Også året 2015 har vært et godt år for Botne historielag. Vi har pr. nå 231 medlemmer. Vi får mange nye medlemmer når vi selger Botnar før jul. Utvilsomt er det en god deal å melde seg inn på slutten av året og få både årets og neste års Botnar for kr. 250.

 

Årsskriftet Botnar

Som nevnt står medlemmer av Botne historielag og selger Botnar, fortrinnsvis 2-3 lørdager før jul på Meny, Coop Gullhaug samt Rema på Kleivbrottet.  Dette året ble salget intensivert med også flere fredager før jul. Vi sender Botnar til utenbys medlemmer. Mange utflyttede holmestrandinger liker å lese det. Dessuten skal Nasjonalbiblioteket, Høyskolen på Bakkenteigen og Maritimt museum i Oslo ha sine eksemplarer. Stadig vekk får vi henvendelser om tidligere utgivelser eller om vi har kjennskap til artikler om temaer som man av ulike årsaker er opptatt av. Botnar er til salgs hele året hos Påsan, Gjerts Marked og hos tannlegene på Kleivbrottet og selvsagt også hos (oss) styremedlemmene. Dessuten går det an å låne de forskjellige utgavene på Folkebiblioteket.

Ganske tidlig i 2015 fikk vi beskjed om at vår redaktør gjennom 11 år, Per Øyvind Klingan, hadde sagt opp. Det er jo ikke en lønnet stilling, så det føltes høyst usikkert om vi kunne klare å skaffe oss en ny redaktør. Heldigvis løste det seg på beste måte da vi fikk knyttet til oss Liv Ofsdal. Hun er slektsgransker og har erfaring fra redaksjonsansvar med et tidsskrift som DIS-foreningen i Oslo gir ut. DIS står for data i slektsforskning.
 

Arbeidsoppgaver i 2015

Det har fortsatt vært merking av kulturstier som har hatt fokus dette året. Harald Johansen og Bjørn Kristiansen har rydda ny sti til Tjuvborgen( Stufsrudborgen) i Hillestad. Botne historielag fikk en god avtale med grunneiere Torunn og Viktor Solberg som var veldig samarbeidsvillige. Botne historielag har også inngått avtale om samarbeid med Turistforeningen i Holmestrand ved Morten Onshuus. Vi har inngått avtale med dem om å sette opp turskilt ved Tjuvborgen,  Rambergklova, Davids kilde og Angers Klev. Vår tidligere leder Paul Thode hjelper til med  kart slik at skiltene blir mest mulig brukervennlig når de blir ferdige.

Vi har også hatt et møte med kommunens kultur-, idretts- og friluftslivkonsulent Susanne Paulsen angående vårt arbeid. Sammen med kirkevergen og Asbjørn Backe ved kirkekontoret, fikk Rolf Bjercke satt i verk gjenoppbygging av det sammenraste kulturminnet ved Davids kilde. Så nå ser det fint ut ved kulturminnet som ble reist av Botne historielag i 1935.

Liv Ofsdal har hjulpet oss med en ny facebookside som er mer brukervennlig. Og vår nettportal blir brukt til å legge ut artikler og kunngjøringer ellers. Vi er fortsatt svært interessert i gamle bilder. Her ser vi jo at «Holmestrand før og nå» på facebook har mange fine bilder. Vi følger med så godt vi kan på dette.

Så oppgavene er mange og interessante for Botne historielag. På oss hviler et ansvar om å være noe av limet i kommunen i forhold til innsamling, registrering og formidling av historisk stoff som først og fremst omhandler nærområdene Botne og Holmestrand. I ei tid som forandrer seg umåtelig fort, er det svært viktig å ta vare på fortida.

Holmestrand  14.02.16
       

Anne-Lene Kiste Johansen

Sekretær

 

 

 

Sponsorer