Botne Historielag - Regnskap 2015

 
         

Driftsregnskap

       
         

Inntekter:

2015

2014

Budsjett 2015

Noter

Kontingenter

46 857,00

24 242,00

50 000,00

1

Salg - "Botnar"

22 470,00

42 363,00

25 000,00

 

Salg -  Bygdebok

3 000,00

1 275,00

1 200,00

 

Annonse-inntekter

5 250,00

4 600,00

5 000,00

 

Tilskudd og Gaver

24 786,34

44 088,86

10 000,00

 

Andre inntekter

10 000,00

1 611,00

1 000,00

 

Salg - lodder

0,00

0,00

0,00

 

Sum

112 363,34

118 179,86

92 200,00

 

 

 

 

 

 

Kostnader:

2015

2014

Budsjett 2015

Noter

Trykking "Botnar"

-32 600,00

79 800,00

30 000,00

 

Husleie

-8 250,00

3 995,81

6 000,00

 

Kontorutgifter

-6 592,50

16 990,50

5 000,00

 

Porto

-2 108,00

917,00

3 000,00

 

Møteutgifter

-9 689,69

2 501,70

3 000,00

 

Gaver/gevisnter

-1 805,00

1 304,00

1 500,00

 

Annonse-kostnader

-3 683,00

2 270,00

2 000,00

 

Kulturminner - kostnader

-11 239,50

0,00

30 000,00

 

Sum

-75 967,69

107 779,01

80 500,00

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat-1  h.i.å.

36 395,65

10 400,85

11 700,00

 

 

 

 

 

 

         

Finansinntekter og kostnader hiå

2015

2014

Budsjett 2015

 

Finansinntekter

696,76

501,19

500,00

 

Finanskostnader

0,00

9,50

100,00

 

Sum finansinnteker og kostnader hiå

696,76

491,69

400,00

 
         
         

Driftsresultat-2  h.i.å.

37 092,41

10 892,54

12 100,00

 
         
         

Eiendeler og gjeld

       
         

Eiendeler

2015

2014

 

Noter

Kasse

1 052,00

802,00

 

 

Bank-Driftskonto 2520.65.11012

173 958,38

128 442,55

 

 

Bank-Sparekonto

0,00

0,00

 

 

Bank-Fylkes-konto  1644.20.34501

39 055,38

38 528,80

 

 

Tilgodehavende

0,00

9 200,00

 

 

Sum

214 065,76

176 973,35

 

 
         

Gjeld og egenkapital

2015

2014

 

Noter

Egenkapital 2015.01.01

176 973,35

166 080,81

 

 

Leverandørgjed

0,00

0,00

 

 

Driftsresultat-2  h.i.å.

37 092,41

10 892,54

 

 

 

 

 

 

 

Sum

214 065,76

176 973,35

 

 

         

Holmestrand

2016-02-25

     
         

 

       

Gunhild Hvidsten

       

Regnskapsfører

       
         

(1)  Hele kontingentinnbetalingen er ført som kontingent fra 2015

   

 

Sponsorer