Årsmøte i Botne historielag 29.03.2017 på Casino

 

Over hundre stykker hadde funnet veien til Casino for å delta på historielagets årsmøte og høre på kveldens foredragsholder, historiker Siv Abrahamsen. Styret i historielaget var litt spent på om det hadde blitt varmt nok i dette ærverdige, gamle lokalet, men studierektor Knut Knutsen ved Holmestrand videregående hadde sørget for at det var flere ovner som stod på. I tillegg hadde Knut Anders Nygaard med en gassovn som ble brukt.

 

Anne-Lene Kiste Johansen ønska velkommen og trakk noen tråder til tidligere bruk av Casino. Den historiske tilblivelsen av  Casino under krigen er åpenbar, men stedet har også blitt brukt mye som  utleielokale i nyere tid. Spesielt huskes alle kulturpersonlighetene som var der i regi av Gruppe 65. Knut Svebak-Johansen ble foreslått som kveldens møteleder. Han repliserte med forslag om Anne-Lene Kiste Johansen som referent. Til å skrive under protokollen, ble Gert Olav Green og Wenche Øynes valgt.

 

Årsmeldinga, lest av sekretæren, ble godkjent.

Regnskapet ble gått gjennom av kasserer Gunhild Hvidsten og godkjent.

Knut S-J tok for seg satsingsområder i 2017, som omfatter opplysningsskilt og pilskilting i samarbeid med Turistforeningen ved Davids kilde, muligens også Angers Klev og Rambergklova. Det skal også blåses liv i kulturminneinnsamlinga igjen. Digitalisering av lydbånd er igangsatt. Historielaget håper også på å få til et større engasjement blant medlemmene i 2017. Plan for 2017 ble godkjent.

 

Fred Guldagers  forslag om navnforandring fra lover til vedtekter for Botne historielag, ble godkjent. At  styret skal utvides  med 1 medlem, altså 6 medlemmer, egentlig leder pluss 5 styremedlemmer(se vedtektsendring), ble godkjent.

 

Det var ikke kommet inn forslag til styret i forbindelse med årsmøte.

 

Så var det valg ved valgkomiteens Torleiv Åkerholt. (se eget ark med valg) Fred Guldager og Rolf Bjercke går ut av styret. Inn kommer John Barstad, Wenke Torunn Eriksen og Stein Arne Lie. I valgkomiteen kommer Rolf Bjercke inn.

Årsmøtet godkjente fortsatt å ha såkalt flat struktur, dvs. uten leder i styret. Valgkomiteens Torleiv Åkerholt har retta opp skjevheten i styret med bare en på valg det ene året. Nå er det en jevnere fordeling av funksjonstid. Valget ble godkjent ved akklamasjon. Fred og Rolf ble takket av med hver sin blomst  fra styret ved Knut Anders Nygaard. Kaffe og kaker ble servert. Kaffekomiteen hadde bakt mye flott og godt til alle som kom.

 

Historielagets medlem og Holmestrands trubadur, Vidar Sten-Hansen, underholdt med et par artige viser. Vidar hadde selv skrevet ei vise om murer Jacob Hauan. Den vakte almen munterhet. Han fikk blomster som takk for fin underholdning.

 

Så var det tid for foredragsholder, Siv Abrahamsen, historiker i kulturarv, Vestfold. Hun kunne fortelle at  på sommeren/høsten 1940 ble tyske soldater innlosjert på Grefsrud. Det var ikke hvem som helst som kom. Dette var tyske Waffen SS , elitesoldater som hadde blitt undervist i nazistenes raseideologi. På jakkene var det dødningehodemerker, såkalt Totenkopf, som nettopp stod for det faktum at disse soldatene gikk på oppgavene sine med dødsforakt. Mange av disse med dødningehoder som symbol på jakkeslagene, var vakthold i konsentrasjonsleirene og av den grunn sjekka ut rent rasemessig.

Abrahamsen viste også en propagandafilmsnutt fra filmavisa som viste

tyske soldater på en mønstring ved Dulpen.

 

Etter hvert ble det også rekruttskole på Grefsrud for norske frontkjempere som ble sendt til Østfronten. 25 sykepleiere ble også utdanna og sendt dit. Abrahamsen hadde fått noen bilder fra Hjemmefrontmuseet som viste Quisling inspirere troppene på Grefsrud. Våpentrening og nazistisk ideologi var en viktig del av det hele. Norske hirdmenn fikk også opplæring og rikshirden ble etablert. Det skulle sørges for nasjonens sikkerhet. Kurset var hardt og tok 3 uker. Mange ble sendt til Beisfjord fangeleir nordpå. Det var fangeleirer i Vestfold også, spesielt den i Stavern var stor. På Bolærne var det en dødsleir. I 1943 ble det oppretta et politikompani. Det var ikke noe direkte samarbeid med statspolitiets leir på Berg ved Tønsberg, men noe kontakt var det nok.

 

Rent bygningsmessig er Casino bygget i en tysk romantisk stil, en type dragestil som stod godt til det litt norrøne idealet, en høystatusbygning bygget som en offisersmesse. Peistypen er tysk. Den store peisen har Norge innfelt. Her var det i sin tid merka av tyskernes stillinger i landet. Ellers er det unike dekorelementer også, bla rundt vinduene. Casino var konsertsal, kinosal og teatersal for de høye offiserene. På to bjelker i taket står det inskripsjon på tysk. Sitatet er henta fra Heinrich Himmlers ideologi. Han var som kjent mannen som satte i gang konsentrasjonsleirene. Lysekronene på Casino er helt spesielle, smidd hos en lokal smed ved hjelp av en russisk krigsfange.(Se egen artikkel i Botnar)

 

I 1949 flytta Eurpahjelpen inn. De tok i mot bla jødiske barn som var blitt krigsofre. Gamle Botne kommune  overtok de brakkene som ikke var i bruk i leiren og i 1951 ble Solbø Åndsvakehjem oppretta. Da ble Vestfold Fylke eiere.

 

Avslutningsvis forteller Siv Abrahamsen at nå skal Fylket selge Casino. Bygningen har et vern, men er ikke freda. Det betyr at kjøper ikke kan gjøre hva han vil med bygningene. Vern burde være like solid som fredning, fastslår hun, men hvordan går det med en slik bygning når man selger til høystbydende? Kanskje en stiftelse burde ha eiet det? Hva med kommunen?

 

 Mange i salen hadde som barn egne opplevelser i tilknytning til Grefsrudleieren. Disse minnene hadde etset seg inn i hukommelsen. Ellers var det det var stor skepsis for hva som skal skje med  Casino videre. At vi må ta vare på historien vår,  er hevet over enhver tvil.

 

 

Holmestrand 03.04.2017     Anne-Lene Kiste Johansen (ref.)

Sponsorer