ÅRSMELDING FOR BOTNE HISTORIELAG 2016

 

 

Styresammensetning og oppgaver for styret:

Styret har bestått av Knut Svebak-Johansen, Fred Guldager, Rolf Bjercke, Gunhild Hvidsten og Anne-Lene Kiste Johansen. Vararepresentanter har vært : Sigrid Lia og Knut Anders Nygaard. Vararepresentantene har møtt til alle styremøter, noe som har vært til god støtte for laget.

 

Dessverre har vi fortsatt ingen leder, men har prøvd etter beste evne å fordele oppgaver så godt som mulig. Det har etter vår mening fungert greit.

 

Knut Svebak-Johansen tar seg blant annet av facebook- og nettsida vår og framdrifta til laget. Gunhild Hvidsten er også kasserer/ styremedlem i Bygdestua Fjellhall, fordi vi leier lokaler der. Sigrid Lia har bla. hatt som oppgave å ha kontakt med grunneiere langs Angers Klev hvor vi i samarbeid med Turistforeningen, planlegger merking og opplysningsskilt. Knut Anders Nygaard er ansvarlig for å holde tak i arkivmaterialet fra Holmestrand kommune. Rolf Bjercke har vært presseansvarlig og har holdt styr på korrespondansen. Fred Guldager har stått for kontakten med Vestfold Fylke og Nord Jarlsbergmuseene.Han er en god bidragsyter til Botnar og må berømmes for at han har kjørt den lange veien fra Bamble til Holmestrand til møtene våre. Anne-Lene Kiste Johansen har vært sekretær.

 

Både Fred Guldager og Knut Svebak-Johansen har holdt foredrag om henholdsvis A/S Sveiseverket, Gamle bensinstasjoner og Industrireising i Botne. Fint at våre styremedlemmer kan bidra med den form for folkeopplysning.

 

Møter:

I 2016 har vi hatt 8 styremøter og ca. 5 arbeidsmøter. Foruten årsmøte med foredrag av Gudmund Eikli fra Nedre Gausen komptansesenter, har vi hatt et åpent møte

på Kjærsenteret den 6.12. 16. På dette julemøtet delte vi ut 2016-utgaven av Botnar. Vi hadde også et foredrag av Tore Wiik om riksveiene som ble til E18. Han hadde en imponerende lokalkunnskap om nærområdene i Holmestrand selv om han kom fra den andre sida av fjorden, nærmere bestemt Moss. Fordi tidligere E18 gikk gjennom byen, ble det naturlig å arrangere møtet under fjellet. Det viste seg å være stor interesse for foredraget. Mange ville også kjøpe boka hans. Botnarkomiteen ble overrekt blomster for innsatsen.

 

Vi i Botne historielag har en tanke om at vi skal støtte både Kjærsenteret og Botne aktivitetssenter med av og til å ha møter der, ved siden av at vi leier Bygdestua på Fjellhall.

 

Andre arrangement:

Vi har deltatt på Bondelagets  arrangement  på Åpen gård hos familien Hagen på Gunnerød 21.08.16. John Barstad hadde laget en quiz for de som var innom vår stand. Vi var representert med John Barstad, Svein og Gunhild Hvidsten, Knut Svebak- Johansen og Anne-Lene Kiste Johansen.

 

Den 18.09 hadde vi åpning av kulturstien ved Tjuvborgen på Stufsrud med stort fremmøte. Grunneiere på Odderud gård, Torunn og Viktor Solberg, hadde lagt til rette for at vi kunne åpne ny løype inn mot bygdeborgen. Torunn hadde til og med bakt boller til utdeling. Holmestrand turistforening, ved leder Morten Onshuus, hadde satt opp pilskilt langs stien til borgen. Dessuten satte kommunen opp kringleskilt ved Odderudveien. Opplysningsskiltet på parkeringsplassen, ble avduket av ordførerne Alf Johan Svele og Mette Måge Olsen. Været var på vår side, og det ble heldigvis ingen angrep av hjortelusflua som kan være pågående i området.

 

Hof historielag ved Aud Marit Lillehof, overrakte Jan Grønseths nye  bok til Botne historielag. De støttet vårt arrangement. Sande historielag var også forespurt om deltagelse. Fra dem kom Lars Aaserud.

 

På toppen ved Foksetjern, fikk vi et interessant foredrag av  Alf Aakerholt fra Vassås. Han fortalte levende dramaet som etter sigende skal ha utspilt seg der på Tjuvberget. Foksetjern lå denne søndagen blank, stille og taus, trolig fortsatt bærende på mange hemmeligheter fra tidligere tider.

 

Medlemstall: 2016 har også vært et godt medlemsår. Vi har pr. nå 251 medlemmer.

Mange av dem får vi når vi selger Botnar i utvalgte butikker. Men vi kunne ønske oss flere aktive medlemmer. Vi har diskutert mye hvordan få til engasjement blant medlemmene. Dessuten kunne det være interessant å få nye innspill på områder vi trenger å engasjere oss i.

 

Årsskriftet Botnar:

I 2016 var det 25 år siden det første Botnar ble utgitt. I 2004 hadde vi ikke økonomi til å gi ut heftet, så det er kun 24 årganger. I skrivende stund mangler vi redaktør da Liv Ofsdal valgte å fratre fra sin stilling etter jul.

 

Komiteens medlemmer har vært : Runar Kristensen, Paul Thode, John Barstad og Anne-Lene Kiste Johansen. Vi var heldige å få knyttet til oss Bente Gustafson slik at vi utvider komiteen med et medlem. Vi håper på ny redaktør snarest.

Årsskriftet ble som vanlig solgt på Coop Extra, Meny og Rema på Kleivbrottet rett før jul. Planen er alltid at flest mulig av medlemmene henter sitt årsskrift og at mange kjøper det som julepresang. Også hos ”Påsan”, Fargerike Gjert og tannlegene på Kleivbrottet har det vært mulig både å kjøpe og hente Botnar. På biblioteket kan man låne Botnar eller kjøpe om man vil.

 

Når det gjelder stoff til årsskriftet, er vi er svært takknemlige for alle bidragene vi får. Send oss gjerne stoff!

 

Videre arbeid i 2017:

Ting tar tid og et år går fort. Vi har fortsatt 3 av kulturstiene vi prioriterte merking og opplysningsskilt ved, bare på papiret. Det gjelder Rambergklova, Anger Klev og Davids kilde. Sistnevnte blir mest sannsynlig den kulturstien vi prioriterer i år med pilmerking og opplysningsskilt i samarbeid med Turistforeningen. Kulturminneinnsamling har ligget nede noen år. Vi skal prøve å ta tak i det igjen.

 

Ellers har vi materiale fra Botne ungdomslag og stoff fra Botne bygdebok som vi har fått fra arkivet i Holmestrand kommune. Det må gås igjennom og gjøres gjenfinnbart. John Barstad har gjort en kjempejobb med bla. å scanne protokollene til Botne ungdomslag. Noe av stoffet skal videre til Fylket.  

 

Dessuten er det noe som heter kommunesammenslåing.  Vi har hatt litt kontakt med Hof og Sande historielag. Mer blir det sikkert i tida framover.

 

Botne historielag har uten tvil mange interessante oppgaver foran seg i årene som kommer.

 

Holmestrand 01.03.2017         Anne-Lene Kiste Johansen (sekretær)

 

 

 

Sponsorer