Botne Historielag - Budsjettforslag 2017
       
Inntekter: 2017 2016 Budsjett 2017
Kontingenter 0,00 50 060,00 52 000,00
Salg - "Botnar" 0,00 27 163,00 27 000,00
Salg -  Bygdebok 0,00 0,00 3 000,00
Annonse-inntekter 0,00 1 500,00 6 000,00
Tilskudd og Gaver 0,00 11 609,89 15 000,00
Andre inntekter 0,00 83,00 1 000,00
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00
Sum 0,00 90 415,89 104 000,00
       
Kostnader: 2017 2016 Budsjett 2017
Trykking "Botnar" 0,00 -33 440,00 40 000,00
Husleie 0,00 -6 820,00 8 000,00
Kontorutgifter 0,00 -9 412,30 7 000,00
Porto 0,00 -2 057,50 2 000,00
Møteutgifter 0,00 -5 871,90 8 000,00
Gaver/gevisnter 0,00 -2 760,00 2 000,00
Annonse-kostnader 0,00 -3 645,00 3 500,00
Kulturminner - kostnader 0,00 -2 968,00 20 000,00
Digitalisering 0,00   20 000,00
Sum 0,00 -66 974,70 110 500,00
       
Driftsresultat-1  h.i.å. 0,00 23 441,19 -6 500,00
       
Finansinntekter og kostnader hiå 2017 2016 Budsjett 2017
Finansinntekter 0,00 409,68 500,00
Finanskostnader 0,00 -600,00  
Sum finansinnteker og kostnader hiå 0,00 -190,32 500,00
       
Driftsresultat-2  h.i.å. 0,00 23 250,87 -6 000,00

 

Sponsorer