Referat fra Årsmøte i Botne historielag 03.04.19 på BAS

Litt i underkant av 50 mennesker hadde funnet veien til Botne Aktivitetssenter denne vårkvelden i april.  Programmet for kvelden var årsmøtesakene og kulturelle innslag ved Arild Sundt og Vidar Ullenrød. Sekretæren ønsket velkommen og ga ganske snart ordet til kveldens møteleder, Gunhild Hvidsten. Dagsorden ble følgende:

 1. Innkalling godkjent.
 2. Gunhild Hvidsten valgt som møteleder.
 3. Valg av to til å undertegne protokoll ble: Liv Ofsdal og Vidar Sten Hansen
 4. Årsmeldinga ble lest av sekretær Anne-Lene Kiste Johansen og godkjent.
 5. Regnskap ble gjennomgått av kasserer Gunhild Hvidsten.
 6. Budsjett for 2019 ble lagt fram av kasserer og godkjent.
 7. Knut Svebakk-Johansen tok opp tråden fra budsjett og årsmelding og fortalte litt om videre arbeid i Botne historielag i 2019, slik som :
 • · Skilting av kultursti Rambergklova i samarbeid med Duunstiftelsen og Turistforeningen
 • · Sortering av arkivmateriale fra Holmestrand kommune
 • · Mer digitalisering av kassetter og filmer
 • · Samle inn gamle stedsnavn
 • · Hovedvekt på materiale til årsskriftet Botnar
 1. Det kom ikke fram noe forslag til vedtektsendring
 2. Kontingenten ble fortsatt på 250 kr.
 3. Valg: Torleiv Åkerholt leste opp og konkluderte med at det fortsatt ble en såkalt flat struktur uten leder. Valgkomiteens forslag på styre ble slik, valgt ved akklamasjon :

        Styremedlemmer          Funksjonstid                            Valg

Knut Svebakk-Johansen         2017 og 2018              2019 og 2020

Anne-Lene Kiste Johansen    2018 og 2019              ikke på valg

Gunhild Hvidsten                    2017 og 2018              2019 og 2020

Bjørn Teigen                                                               2019 og  2020

Stein Arne Lie                         2018  og 2019              ikke på valg

Wenke Torunn Eriksen          2018  og 2019               ikke på valg

      Varamedlemmer:

John Barstad                                                                2019 og 2020

Knut Anders Nygaard                             2018              2019

Terje Svanevik                           2018 og 2019              ikke på valg

      Revisorer

Håkon Fæste                                              2018                2019                         

Kari Larsen                                                 2018                2019

Kaffekomite:

Sonja Lybæk Kristensen           2017 og 2018             2019 og 2020

Kari Larsen                                                                   2019 og 2020

Valgkomite:

Knut Gråthen                                                                2020 og 2021

Gert Olav Green                                                            2020 og 2021

Ruth Solum Larsen                                                       2021 og  2021

Odd Larsen, Rolf Bjercke og Torleiv Åkerholt går ut.

Styrets sammensetning blir den samme med unntak av Jon Barstad som trekker seg og erstattes av Bjørn Teigen. Barstad fortsetter i Botnarkomiteen og som varamann til styret.


Da den formelle siden av møtet var over, overtok Arild Sundt med sang. Det var viser av Vidar Sandbeck og Erik Bye som sto på programmet, samt en artig sørlandsvise sunget sammen med Vidar Hansen, et morsomt og hyggelig innslag.

Etter en god kaffepause med deilig hjembakst fra kaffekomiteen, var det Vidar Ullenrød som skulle i ilden med sitt kåseri om Holmestrand og kunstnerne som titt og ofte besøkte byen i siste del av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hotel Societeten var svært sentral. Han nølte ikke med å sammenligne dette hotellet med Brøndums Hotel i Skagen, et kjent tilholdssted for kunstnerne i Danmark og Skandinavia forøvrig. Dette var koselig å høre, og gjorde oss stolte av byen vår.

Men han tok utgangspunkt i Nordahl Grieg som satt på Hotell Sociteten og  skrev  diktsamlingen ”Norge i våre hjerter.” Åpningsdiktet var ”Morgen over Finnmarksvidden” og det skrev han mens han satt og så utover fjorden. Ullenrød sammenlignet det med  Olav Duun som satt på Rambergkastet  og så utover fjorden mens han skrev om  Namdalen. På Nasjonalgalleriet i Berlin finnes et bilde med motiv fra den selvsamme fjorden, sett fra Gutteskjæret, malt på 1830-tallet av nasjonalromantikeren I.C. Dahl.

 Harrieth Backer var født i Holmestrand i 1845 og er vel Norges fremste kvinnelige maler. Hun skrev et kjærlighetsdikt til byen sin som 12-åring. Da forlot nemlig familien Holmestrand. Det er blitt sagt at hun var en meget grundig maler. Der  Christian  Krogh malte  5000 bilder i sitt liv, malte Harrieth 180. Jacob Mathias Calmeyer var Harrieth Backers første tegnelærer og mange kjenner til det bildet  av Holmestrand, malt fra Rovefjellet. Calmeyer har også et flott bilde på Nasjonalgalleriet av Botne kirke malt rundt 1840. Fritz Thaulow malte fra Mulvika i 1883, året før den store bybrannen i 1884. I 2002 hadde Holmestrand kunstforening utstilling med de bildene.

Morten Müller, kalt furuskogens maler, forlot også byen som 12-åring og flytta til Stjørdal. Et pussig sammentreff er at foreldrene hans hadde Marienborg hvor vår nåværende kunstner Morten Juvet bor. Müller var født i 1822 og studerte i Düsseldorf som så mange av datidens kunstnere. Best kjenner vi kanskje til Morten Müllerfurua på Dunkebekk som fortsatt står der.

Nevnt ble også habile malere som Søren Onsager, Halvdan Larsen og

Otto Emil Johansen. Sistnevnte var for øvrig født på Langøya.

Ullenrød åpnet med  betydningen av Hotel Sociteten for kunstnerlivet i Holmestrand.

Holmestrand som badeby og kunstnerliv er uløselig knyttet sammen. Vestfoldbanen som åpnet 1881, gjorde det lett å komme til byen. I 1883 ble det laget en turistbrosjyre over severdigheter i byen. Aldri har Ullenrød sett en så vakker brosjyre fra Holmestrand! Så byen var faktisk et populært utfartssted på slutten av 1800-tallet.

Mot slutten av foredraget kom han inn på den kjente dikter Herman Wildenvey som feiret sin 25 års dag på Hotel Sociteten. Nils Kjær, som skrev ”Det lykkelige valg,” lar også skuespillet utspille seg på et hotell kalt Festiviteten. Men det skal vel ikke mye fantasi til å forestille seg  at det henspeiler til Sociteten. Teksten med omtalen av ”kjerringene fra Dunkebekk og Kleiva” gjør Holmestrand veldig tydelig og Ullenrød sa spøkefullt at når det stykket blir oppført på et av hovedstadteatrene, kan man alltid se om det er noen fra Holmestrand i teatersalen, for da virrer hodene til holmestrandingene når Dunkebekk og Kleiva blir nevnt.

Det er vel en kjent sak at Nils Kjær ikke hadde noe nært forhold til Holmestrand etter at han ble voksen, men kjent er det faktum at en del av Krøyergården, hvor han vokste opp, er bevart på Jeløya av hans barnebarn Edmund Ree. Ullenrød og Bent Harris Evandt var og besøkte stedet for en god del år siden. Det ble fort tydelig at Evandt var mer kunnskapsrik enn barnebarnet når det gjaldt Nils Kjær. Holmestrands kulturhistorie er for øvrig sterkt undervurdert, slo Ullenrød fast avslutningsvis.

Det ble  utrolig flott ”reise” i tid og kunstnerliv Ullenrød tok oss med på. Heldige var vi som fikk være med på den.

Blomster ble overrakt Ullenrød og Sundt som takk for hederlig innsats. Det er ingen tvil om at Ullenrød har hjertet sitt i Holmestrand selv om han bor på Teie. De avgåtte medlemmer i valgkomiteen fikk også blomster. Dermed var møtet over for denne gang. Vi takker kaffekomiteen og alle som bidro til den vellykkede avvikling av møtet.

(referatsamarbeid mellom historielagets facebookside ved Wenke Torunn Eriksen og sekretær Anne-Lene Kiste Johansen)

Sponsorer