Botne Historielag - Budsjett 2019
Driftsregnskap   
Inntekter: Budsjett 2019       2018                Regnsk. 2018     
Kontingenter 60 000,00 55 000,00 59 545,63
Salg - "Botnar" 30 000,00 20 000,00 30 306,90
Salg -  Bygdebok 1 500,00 0,00 1 473,75
Annonse-inntekter 6 000,00 4 500,00 5 250,00
Tilskudd og Gaver 8 000,00 10 000,00 8 705,00
Andre inntekter 4 500,00 4 000,00 4 228,00
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00
Sum 110 000,00 93 500,00 109 509,28
Kostnader: Budsjett 2018 2018 Regnsk. 2018
Trykking "Botnar" -50 000,00 -40 000,00 -50 165,00
Husleie -10 000,00 -7 500,00 -9 035,00
Kontorutgifter -10 000,00 -9 000,00 -10 946,00
Porto -1 000,00 -2 000,00 -912,90
Møteutgifter -7 000,00 -5 000,00 -6 450,00
Gaver/gevisnter -2 000,00 -2 000,00 -1 843,00
Annonse-kostnader -4 000,00 -5 000,00 -3 840,00
Kulturminner - kostnader -10 000,00 -20 000,00 -10 000,00
Digitalisering lyd og bilde -10 000,00 -20 000,00 -6 653,75
Kontingenter -4 500,00 0,00
Sum -108 500,00 -110 500,00 -99 845,65
Driftsresultat-1  1 500,00 -17 000,00 9 663,63
       
Finansinntekter og kostnader  Budsjett 2019 2018 Regnsk. 2018
Finansinntekter 150,00 400,00 131,49
Finanskostnader -1 000,00 -500,00 -885,00
Sum finansinnteker og kostnader hiå -850,00 -100,00 -753,51
       
Driftsresultat-2   650,00 -17 100,00 8 910,12
Holmestrand 2019-05-10
Gunhild Hvidsten
Regnskapsfører
       

Sponsorer