Årsmelding for Botne historielag 2018

 

Styresammensetning og oppgaver for styret:

Styret har bestått av :Knut Svebakk-Johansen, Stein Arne Lie, Gunhild Hvidsten, John Barstad, Wenke Torunn Eriksen og Anne-Lene Kiste Johansen

Vara til styret er: Knut Anders Nygaard og Terje Svanevik

Botne historielag har ingen leder. Det er såkalt flat lederstruktur med spesifikke oppgaver til styrets medlemmer.

Knut Svebakk-Johansen har som vanlig tatt ansvar for alt med nettsida til historielaget. Vi prøver å gjøre den så aktuell som mulig, for den er jo vårt ”ansikt” utad. Knut sørger for kontinuitet og framdrift for laget. Han holder orden på ”salgsturnusen” og fører statistikker over salg av Botnar.

John Barstad er vårt orakel som har veldig god oversikt over bygda/byen. Han skanner bilder og tar vare på stoff av interesse for laget. John er medlem av Botnarkomiteen.

Gunhild Hvidsten er vår ryddige kasserer som holder god oversikt over økonomien. Hun er også kasserer for Bygdestua på Fjellhall. Sammen med flere foreninger leier vi lokale på Fjellhall, kalt Bygdestua.

Stein Arne Lie hadde i sommer en stødig hånd på rattet når det gjaldt håndtering av skilting til Angers Klev. Her var det mange hensyn å ta, men han holdt hodet kaldt og bidro sterkt til at det ble en god markering og ei fin løype i samarbeid med Turistforeningen og Kommunen.

Wenke Torunn Eriksen har ansvar for facebooksida til Botne historielag. Hun er vår skribent når noe skal formuleres. Hun er medlem av Botnarkomiteen og er vår kontakt når det gjelder samarbeid med Montessoriskolen.

Knut Anders Nygaard har stått i spissen for å få til digitalisering av gamle lydbånd på studio 1915 i byen. Disse er lagt over på minnepinner og kan selges til interesserte. Han samarbeider også med Arnfinn Horne- Johansen i Duun-stiftelsen om det å sette i stand Rambergklova ved Duunhuset.

Terje Svanevik kom inn som vara i styret i fjor. Han var med på åpninga ved Angers Klev og salg av Botnar i byen. Han har tatt mål av seg til å levere stoff til Botnar.

Anne-Lene Kiste Johansen er sekretær og medlem av Botnarkomiteen.

Møter:

Våre styremøter er fortsatt på Fjellhall hvor vi leier Bygdestua. I 2018 har vi hatt 9 styremøter og av forskjellige grunner ingen arbeidsmøter. Møtene har vi på formiddagstid, 2.tirsdag i måneden.

 

Årsmøtet vårt var på Botne Aktivitetssenter. Foruten vanlige årsmøtesaker, hadde vi Lars Aaserud fra Sande som presenterte den nye Sandeboka. Han fortalte levende om arbeidet med boka. Sandesokningene var svært engasjerte noe han var helt avhengig av for å utgi boka. Den kom ut rett før jul. Boka har blitt svært lesverdig.

 

Julemøtet var på BAS i desember. Der fikk vi medlem og husstell-lærer Liv Gregersen Kongsten til å fortelle om sitt arbeid i matens tjeneste gjennom et langt liv for Margarinsentralen. Hun har også bistått Ingrid Espelid-Hovig med rekvisitter til sine matprogrammer på NRK. Men hun hadde ikke glemt sin oppvekst på Hvitstein under krigen. Spesielt var moren hennes flink til å utnytte og drøye maten slik at det til tross for krigen ble servert tradisjonell julemat i hjemmet hennes. Hun ga et interessant innblikk i ei tid som var helt forskjellig fra vår.

Det var også et musikalsk innslag ved Fred Ulrichsen, barnebarn av Josef Ulrichsen. Sistnevnte var en bygdepoet med mange av sine dikt på trykk i Jarlsberg avis. Fred hadde satt melodi til diktene og han framførte dem til nydelig gitarspill.

Andre arrangement: I juni hadde vi en svært vellykka tur til Bakke Mølle i Re. Øyvind Skjeggerød hadde gjort et flott stykke arbeid ved å sette i stand denne gamle mølla. Han imponerte stort med historikken om stedet og alt han hadde klart å få til med forholdsvis enkle midler. Frammøte fra historielaget og andre interesserte koste seg med kaffe og sveler i kveldsola ved vannet. Vi jentene i styret fikk prøvd oss med svelesteking på den vedfyrte takka.

I begynnelsen av november hadde vi åpning av ny skilting ved Angers Klev. På parkeringa ved Nordre Kleivan ble det avduka et skilt. Det er startpunkt for stien til den gamle kongeveien, sørfra. Arrangementet var i samarbeid med Holmestrand kommune, Holmestrand Pensjonistforening og Holmestrand Turistforening. Skiltet fikk vi laga hos Proff Hand på Kleivbrottet. Botne historielags tidligere leder Paul Thode, var historieforteller og loset oss trygt ned kleiva. Denne kongeveien, som var hovedveien sørover fram til 1790-tallet, hadde i dansketida både konger og andre prominente som reisende. Thode pekte også ut fortsatt synlige hulveier som tydelige fordypninger i terrenget. Mange var møtt opp på dette arrangementet som var knyttet sammen med kommunens åpning av kyststien på den gamle jernbanetraseen langs fjorden. Det var lagt opp til mulighet for å rekke begge arrangementene.

I august var Botne historielag representert på Bondelagets arrangement ”Åpen gård” på Kvan hos Anders Rygh. Fra oss møtte John Barstad, Wenke Torunn Eriksen, Stein Arne Lie, Terje Svanevik og Anne-Lene Kiste Johansen. Vi har valgt å være tilstede på dette arrangementet i mange år.

I november hadde Kulturvernet Vestfold møte på Ramnes historielags bygdetun, Brårud. Bygdetunet ligger flott til med gamle hus som historielaget forvalter på en fin måte. Bygdetunet ble gitt til Ramnes historielag på 70-tallet. Fra Botne historielag møtte Anne-Lene Kiste Johansen.

 Til lunsj ble servert deilig bakerovnsbrød bakt på Brårudtunet.

Av emner som ble berørt foruten presentasjoner av de tilstedeværende lagene, var: kulturminnedagene 2018, kommunesammenslåing og samarbeid mellom lagene.

 

Årsskriftet Botnar:

2018-utgaven av Botnar var dette året på 96 sider, nesten en fordobling av tidligere utgaver.  Trykkeriet på Notodden har oppmuntret oss til å ta med så mye stoff vi bare kan klare. Så i år la vi oss ettertrykkelig i selen for å få det til. Vi har alltid som mål å ta med stoff fra alle tre ”etasjene” i byen, Holmestrand under fjellet, gamle Botne med Gullhaug og Hillestad. I år ble ikke Hillestad representert, så neste år er det bare å brette opp ermene å gå på med stoff fra dette området. Vi vil gjerne ha artikler fra dere! Faglig oppfølging og setting av årsskriftet får vi av Toril Grundt ved Telemark Trykk på Notodden.

Som vanlig har vi solgt Botnar på fredager og lørdager før jul på Meny, Coop Extra Gullhaug, Kullboden og Rema 1000 på Bentsrud. Nytt av året er at vi satt og solgte og leverte ut Botnar på julemarkedet i Kirkegata. Der var det fint å vise fram historielagets eget produkt. Botnar kan ellers kjøpes på biblioteket, Kjærsenteret, frisør Påsan, BAS, tannlegene på Kleivbrottet og hos oss i styret i Botne historielag. Vi prøver så langt som mulig å få medlemmene til å hente sin Botnar. En del må likevel sendes i posten, for vi har mange utenbys medlemmer. Mange utflyttede holmestrandinger liker å få Botnar som et ”livstegn” fra hjembyen.

Botnarkomiteen har bestått av: Paul Thode, Runar Kristensen, Bente Gustafson, Wenke Torunn Eriksen, John Barstad og Anne-Lene Kiste Johansen.

Medlemstall: I skrivende stund har vi 244 medlemmer.

Oppgaver i 2019:

I 2019 er det Rambergklova ved Duuns hus som står for tur med skilting. Vi har samarbeid med Turistforeningen og Duunstiftelsen. Stien er i bruk, men den er i forholdsvis dårlig forfatning. Dette var skoleveien for mange skolebarn og lærer og dikter Olav Duun på Ramberg skole som lå nede ved sjøen. Det trengs støttemur for trappetrinn og gelender. Utbedring av selve stien med nydelig utsikt ned mot fjorden, må også gjøres. Duunstiftelsen ved Arnfinn- Horne Johansen, tar seg av grunneierløyvene.

Vi deltar på Kulturmaratonarrangementet i Sande som blir arrangert 26-28.april med kåseri om Angers Klev ved Paul Thode.

Ellers er vi interessert i hvordan det går videre med Casino, nå eid av Montessoriskolen.

Vi har planer om et besøk i Stavern med besiktigelse av en lignende kaserne der som Fortidsminneforeningen har satt i stand på forbilledlig vis.

Botne historielag har tatt mål av seg for å dele ut Botnar til alle nye innflyttere i Holmestrand. Det er kontakt med eiendomsmeglerne i byen. I den sammenheng har Wenke Torunn Eriksen laga et fint sammendrag av byens historie som vedlegg til Botnar.

Det er også innkjøpt et brannsikkert pengeskap for oppbevaring av lydbånd, protokoller og lignende. Det er viktig å sikre historiske dokument.

Holmestrand 27.02.19                            Anne-Lene Kiste Johansen(sekretær)

Sponsorer