Årsmelding for Botne historielag 2019

Styret har bestått av : Knut Svebakk-Johansen, Bjørn Teigen, Stein Arne Lie, Gunhild Hvidsten, Wenke Torunn Eriksen og Anne-Lene Kiste Johansen.

Vara til styret har vært: Terje Svanevik, Knut Anders Nygaard og John Barstad

Det er tradisjon i Botne historielag at varamedlemmer møter hvis de kan.

Botne historielag har hatt såkalt flat lederstruktur med spesielle oppgaver til medlemmene av styret.

Knut Svebakk- Johansen har hatt det overordnede ansvaret for alt med nettsida vår og vårt medlemsdatasystem. Når det gjelder salg av Botnar før jul, er det Knut som lager oppsettet og holder oss i ørene når det gjelder innrapportering av salget.

Stein Arne Lie har hatt kontakt med kommunen spesielt når det gjaldt å få flytta alle årsskriftene fra Hillestad skole. I løpet av året snekra vårt nye styremedlem Bjørn Teigen og Stein Arne hyller på det gamle Kommunehuset i Sande for å oppbevare Botnarsamlingen der.

John Barstad skanner bilder fra ”Holmestrand før og nå” på Facebook og sørger for at alle referat blir limt inn i protokollen på gamle måten. Vi har fått beskjed om at det er lurt å oppbevare noe på papir for utviklingen av det digitale går så fort at plutselig kan det vi har tatt vare på bare digitalt være forelda og vanskelig å få oppdatert. John er også medlem av Botnarkomiteen.

Terje Svanevik bidrar med stoff til Botnar. Han og tidligere styremedlem Fred Olav Guldager hadde en artikkel i årets Botnar om Byorkesteret i gamle Holmestrand.

Wenke Torunn Eriksen er meget god å ha når noe skal formuleres skriftlig. Sammen med Knut Anders Nygaard tok hun ansvar for teksten til skiltet ved Duunhuset. Hun har også ansvar for vår Facebookside sammen med Knut Svebakk-Johansen. Wenke er også medlem av Botnarkomiteen og har der bidratt med flere artikler.

Gunhild Hvidsten er vår ansvarsfulle kasserer som også er kasserer for Bygdestua på Fjellhall hvor historielaget leier lokale.

Knut Anders Nygaard har vært sentral når det gjelder å få til merking av Rambergklova ved Duunhuset. Der har vi et samarbeid med Duunstiftelsen og Turistforeningen. Dessuten ble det i 2019 innlevert gamle lydbånd fra Holmestrand byjubileum i 1952 til Studio 1915 hos Arnstein Øverland for digitalisering.

Anne- Lene Kiste Johansen er sekretær og medlem av Botnarkomiteen.

Selvsagt kommer det andre oppgaver til som vi prøver å fordele etter beste evne.

Møter: I 2019 har vi hatt 8 styremøter. Det har også vært noen arbeidsmøter hvor vi har prioritert arbeid med arkivet fra gamle Holmestrand kommune. Vi har alle møter unntagen årsmøtene og julemøtene på Fjellhall. De andre møtene er på BAS.

Årsmøtet 3.04. 2019: Etter årsmøtesakene fikk vi visesang med Aril Sundt med litt hjelp av vårt medlem Vidar Sten Hansen og etter ham kom Vidar Ullenrød og fortalte om Holmestrandkunstnerne. Han fortalte levende om hotell Societeten som huset flere kjente kunstnere i sommersesongen med kanskje Nordahl Grieg som den ypperste. Det var et svært interessant foredrag.

Julemøtet 2019:

Dette møtet ble som vanlig holdt på BAS. Som vanlig delte vi ut Botnar til medlemmer og underholdninga var med Brødrene Bacchus. Disse syngende karene ga oss et flott knippe av sitt repertoar alt fra Bellmann til nyere norske viser. Egentlig har de lagt opp, men fordi Bror Terje er i styret i Botne historielag, var vi så heldige å få dem til vårt julemøte. Etterpå fikk vi et veldig interessant foredrag om pennesplittens historie ved Erik Duhs Nilsen. Hvem kunne tro at en så liten sak kunne romme så mye historie?

Andre møter og arrangement:
Knut Svebakk-Johansen og Gunhild Hvidsten møtte for laget under feiringa av 50 års jubileet til Sande historielag i april. De overrakte Klingan og Bruerbergs bok om Holmestrand som gave fra oss.

I mai måned var Wenke Torunn Eriksen og Anne-Lene Kiste Johansen på møte i Njotarøy historielags lokaler på et gårdstun på Nøtterøy. Botne historielag var invitert dit i Kulturvern Vestfolds regi sammen med en rekke andre lag, først og fremst historielag i Vestfold. Neste år, altså 2020, er det Botne historielag sin tur til å arrangere.

Botne historielag hadde stand på ”Åpen gård” hos Sølvernes på Gaupås. Til stede var: John Barstad, Wenke Torunn Eriksen, Stein Arne Lie og Anne-Lene Kiste Johansen.

Sammen med Hof historielag hadde vi i styret i Botne historielag vært på 3 møter på Sande prestegård hos Sande historielag. Vi skulle forberede en 2020-markering av sammenslåing av de tre kommunene. Den ble lagt til den 8.12.2019. Det ble et meget vellykka arrangement hvor Vidar Ullenrød kåserte om Holmestrands kunstnere og Knut Svebakk-Johansen bandt hele arrangementet sammen. Det var selvsagt bidrag fra Hof og Sande også. Rundt 100 mennesker kom for å se og høre på kåseriene og det vanket mange godord fra publikum. Historielaget bidro også med hjemmelagede kaker.

I forbindelse med fredsjubileet 8. mai vil Holmestrand Museumsforening arrangere en fredsutstilling sammen med Botne, Sande og Hof historielag og Forsvarsforeningen. Botne historielag vil bruke artikler fra Botnar som sitt bidrag til utstillingen. Fra Botne historielag har John Barstad, Bjørn Teigen, Terje Svanvik og Wenke Torunn Eriksen møtt for planlegging.

Rett oppunder jul hadde vi også et møte med daglig leder på Montessoriskolen, Annett Henriksen, i forbindelse med Casino. Botne historielag har engasjert seg i hva som skal skje med det vernede bygget som har en så spesiell historie. Terje Svanevik og Knut Anders Nygaard har vært og snakka med bedrifter i nærområdet for å få dem til å gi et bidrag til restaureringen av Casino som er eid av foreldreforeningen ved Montessoriskolen.

Årsskriftet Botnar
Også i år var Botnar i en mye tykkere utgave enn tidligere år. Det har vært godt mottatt av leserne. Vi har dessverre erfart at det er dårlig salg under fjellet med unntak av det å ha stand under markedsdagen i Kirkegata. Da får vi vist fram Botnar og historielaget. I år hadde vi også kosta på oss en såkalt Roll-up, en sammenleggbar opplysningsplakat. Salget på Meny falt dessverre sammen med åpningsdagen for nyoppusset lokale og kom nok litt i skyggen av det. Likevel solgte vi nesten like mye som i fjor.

For øvrig vil vi prøve å gjøre Botnar mer kjent blant byens befolkning ved å dele ut til skolene og få omtale i Jarlsberg.

Botnarkomiteen har bestått av: Paul Thode, Bente Gustafson, Wenke Torunn Eriksen, John Barstad og Anne-Lene Kiste Johansen

 Medlemstall: 264

 Oppgaver i 2020:

 Prøve å få fullført merking av stien i Rambergklova sammen med Duunstiftelsen og Turistforeningen

Bidra til Fredsutstillingen på Holmestrand Museum 8.mai

Infotavle ved bygdeborgen ved Korsjø

Finsortering av arkivmateriale på Fjellhall og sende avgårde det som skal til Sandefjord

Arrangere møte for Kulturvernforeningene i Vestfold

Holmestrand 24.02.2020
Anne-Lene Kiste Johansen(sekretær)

Sponsorer