Botne Historielag - Budsjett 2020
Driftsregnskap
Inntekter: Bud. 2020      Resultat 2019     Bud. 2019
Kontingenter 63 000,00 60 907,44 60 000,00
Salg - "Botnar" 30 000,00 27 854,54 30 000,00
Salg - Bygdebok 1 500,00 0,00 1 500,00
Annonse-inntekter 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Tilskudd og Gaver 8 000,00 32 316,62 8 000,00
Andre inntekter 4 500,00 4 228,00 4 500,00
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00
Sum 113 000,00 131 306,60 110 000,00
Kostnader:

Bud. 2020

Resultatat 2019

Bud. 2019

Trykking "Botnar" -50 000,00 -49 810,00 -50 000,00
Husleie -12 000,00 -11 175,00 -10 000,00
Kontorutgifter -10 000,00 -9 709,11 -10 000,00
Porto -2 500,00 -2 442,00 -1 000,00
Møteutgifter -6 000,00 -4 344,38 -7 000,00
Gaver/gevisnter -3 000,00 -2 736,90 -2 000,00
Annonse-kostnader -4 000,00 -2 560,00 -4 000,00
Kulturminner - kostnader -10 000,00 0,00 -10 000,00
Digitalisering lyd og bilde -10 000,00 -7 597,63 -10 000,00
Diverse utgifter -4 500,00 -21 774,00 -4 500,00
Sum -112 000,00 -112 149,02 -108 500,00
Driftsresultat-1 1 000,00 9 663,63 1 500,00
Finansinntekter og kostnader Bud. 2020 Resultat  2019 Bud. 2019
Finansinntekter 150,00 135,88 150,00
Finanskostnader -1 000,00 -747,00 -1 000,00
Sum finansinnteker og kostnader hiå -850,00 -611,12 -850,00
Driftsresultat-2  150,00 8 910,12 650,00
Holmestrand 2020.02.29
Gunhild Hvidsten
Regnskapsfører