Botne historielag.                                                                                                   Pr 10.03.20

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 31.03.2020.  

Representanter                                                                                 Innstilling 2020.         
Hovedstyret.                                                                                                
Knut Svebakk-Johansen          2019 og 2020. Ikke på valg.              Funksjon: nestleder.

Anne-Lene Kiste Johansen     2018 og 2019. På valg.                      Gjenvalg 2020-21.          
                                                                                                           Leder 2020.

Gunhild Hvidsten                    2019 og 2020. Ikke på valg.               Funksjon: Kasserer.
Wenke Torunn Eriksen           2018 og 2019. På valg.                      Gjenvalg 2020-21.
                                                                                                          Funksjon: Sekretær

Bjørn Teigen                          2019 og 2020. Ikke på valg.                Funksjon: Styremedlem.

Stein Arne Lie                        2018 og 2019. På valg. 906 64 766   Gjenvalg 2020-21.
                                                                                                          Funksjon: Styremedlem.

Varamedlemmer.

John Barstad                          2019 og 2020. Ikke på valg.  

Knut Anders Nygaard             2018 og 2019. På valg. 982 81 141.  Gjenvalg 2020-21.     

Terje Svanevik                        2018 og 2019. På valg. 992 03 454   Takker nei til gjenvalg.


Revisorer

Håkon Fæste                          2019. På valg. 951 46 726                 Gjenvalg for 2 år. 2020-21.
Kari Larsen                             2019. På valg. 980 18 033                  Gjenvalg for 2020.


Kaffekomite:

Sonja Lybæk Kristensen         2019 og 2020. Ikke på valg.

Kari Larsen                             2019 og 2020. Ikke på valg.

Valgkomite:

 NN                                          2019 og 2020. På valg

Gert Olav Green                     2019 og 2020. Ikke på valg.

Ruth Solum Larsen                 2019 og 2020. Ikke på valg.