Referat fra digitalt årsmøte i Botne historielag, 2020

Den 31.03.2020 skulle Botne historielag ha avholdt sitt årsmøte. Men pga. koronasmitte og bortimot unntakstilstand i landet, kunne vi ikke ha noe årsmøte. Myndighetene gikk den 12.03.2020 ut med beskjed om at store forsamlinger skulle unngås, og dermed sa det seg selv at noe årsmøte ikke kunne avholdes. Landslaget for lokalhistorie kom også fort på banen med oppmoding til utsettelse/avlysning av årets årsmøter i historielagene.

Årsmøtet var forberedt med underholdning av en folkemusiker ved navn Tale Tvitekkja og visning av en gammel film om Holmestrand fra tidlig 1970-tallet som vi har fått digitalisert. Dessuten hadde valgkomiteen, med Gert Olav Green i spissen, gjort en flott jobb med oppsett av det nye styret. Regnskap som var gjennomgått av revisorene samt budsjett og årsmelding, var også forberedt. Alt dette ble lagt ut på hjemmesida slik at dette ble vårt forum for årsmøte i 2020.

Ingen kommentarer har til nå kommet inn til denne måten å gjøre det på, så da tror og håper vi at man vil godta denne fremgangsmåten. Dette gjelder årsmelding, regnskap, budsjett, valgene og fastsettelse av kontingenten som er på 250 kr. pr. år.

Årsmeldinga for 2019 bød vel ikke på noen store overraskelser. Historielaget har hatt et år på det jevne. Som tidligere år har merking av kulturstier hatt full fokus selv om vi ikke fikk fullført merking av selve stien ned til sjøen fra Duunhuset. Men en flott opplysningsplakat har blitt plassert ved Duuns hus på Ramberg.

Det har også blitt snekra hyller på Kommunehuset i Sande for å romme gamle årganger av Botnar. Bjørn Teigen og Stein Arne Lie har stått i bresjen for dette. Vi hadde mange planer for 2020 med fredsutstilling på museet sammen med historielagene i Hof og Sande samt Forsvarsforeningen. Denne er utsatt til mai 2021. Botne historielag skulle også vært vertskap for kulturminnelagsamling i mai. Vi måtte utsette også dette inn til videre.

Når det gjelder regnskapet, var driftsresultatet på ca.15.000 kr. Budsjettet for 2020 er satt opp ut fra det som har vært vanlig aktivitet de siste åra. I 2020 har vi allerede gitt litt støtte til restaureringen av Casino. Botne historielag har hatt noe samarbeid med Montessoriskolen om dette prosjektet.

Når det gjelder valg, var det ikke stor utskifting av styret. Dessverre gikk varamedlem Terje Svanevik ut, men han har sagt seg villig til å gå inn i valgkomiteen etter Knut Gråthen. For første gang på mange år har vi fått en leder i Botne historielag, i første omgang for 1 år. Anne-Lene Kiste Johansen har sagt seg villig til den jobben. Knut Svebakk-Johansen blir nestleder og ny sekretær blir Wenke Torunn Eriksen. Gunhild Hvidsten fortsetter som kasserer og styremedlemmer er fortsatt Stein Arne Lie og Bjørn Teigen. Varamedlemmer er som før: John Barstad og Knut Anders Nygaard. Som før nevnt går Svanevik ut som varamedlem, men i vedtektene står det at vi skal ha 2 varamedlemmer, så vi har valgt å ikke fylle opp den plassen.

Selvfølgelig følges pålegget fra styresmaktene. Når det tilrådes fra dem, vil vi ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Vi vil si fra på nettet når Botne historielag har begynt sitt vanlige virke.

Holmestrand 2020.04.20

Anne-Lene Kiste Johansen(ref.)

Sponsorer