Sang til Botne ble skrevet av Carl Sørum (Født 1865 og død i 1950). Carl Sørum arbeidet som vaktmester på Døveskolen i Holmestrand og var sterkt historisk interessert. Han var en av stifterne av Botne Historielag, og skrev en rekke historiske artikler fra Botne for aviser og blader. Han var også medlem av Herredstyret.

Carl Sørum skrev også en rekke sanger og dikt.

 

Melodi.: Det er min sjel en frydfull trang

 

 

 

Vår bygd den ligger fritt og smukt

Med fjell omkranste ramme

Og favnen full av gyllen frukt

Med nåleskog om panne.

Dig vier vi vår hederssang,

Og dine gjeve fedre

Som her har rydd og bygd engang

Så vi har fått det bedre

 

 

Vi hylder fredens broderbånd

I tale, tro og virke,-

All fremgang god - i kristen ånd –

I skole, hjem og kirke.

Man griper ei til sverdets makt,

Om man vår sak vil krenke,

Men tror på Gud, hans dyre vakt:

Han retten oss vil skjenke.

 

Fra Ramberg skrent og Hvitting nut

Og mange andre vyer

Så vidt omkring man skuer ut

Til bygder, fjord og byer.

Mens tjern og vann i skogens brem

Så yndig mot oss smiler,

Så lunt og trygt de tusen hjem

I bakkeheldet hviler.

 

 

Vår fagre bygd, vårt kjære hjem,

Du gamle barndoms rede,

Deg elsker vi og minnes dem,

Som her fant trøst og glede.

Hver høi. Hver for oss er kjær,

Om livet enn oss spreder,-

I tanken altid like nær

De kjente, kjære steder

 

En stemme lyder i vår barm,

At vi skal bygden smykke,

Ti kraften ligger i vår arm,

Og viljen til vår lykke.

Vel tynger byrden mangen gang,

Vi fremmer dog vil skride,

Og under dagens strev med sang

Frimodig her vil stride.

 

 

 

Sponsorer