Holmestrands Sangen

 

 

 

Holmestrands Sangen ble skrevet av Andreas Munch (f.1811, d.1884) under hans besøk på Sommerro i 1853. Lengst øst på Sommerro ligger Montebello, som på den tiden var et populært utsiktspunkt. Herfra er det en imponerende utsikt som har inspirert flere kjente kunstnere gjennom årene. Det er trolig også her som Andreas Munch hentet sin inspirasjon den gangen.

 

Melodien er av Hans Hannisdahl, og Ragnvald Strand har skrevet et arrangement for kor. Det er Ragnvald Strands arrangement som brukes i dag.

 

Hvor Klippens Mur bratt helder,

Udover Fjordens Blaa,

Hvor Løvets Flod nedvælder,

Og ranke Graner staa, -

Der, ved den dype Bølge

I dunkle Fjeldes Ly

Ret ydmygt vil sig dølge

En liten, vennlig By.

 

Den kan dog ei seg dølge:

Dertil er den for skjøn

Dertil for klar dens Bølge,

Dertil dens skov for grøn.

Den By det er vort blide,

Vort skjønne Holmestrand. –

Ei bedre Hjem vi vide

I hele Norges Land

 

See! I dens lave Huse,

Er der så godt at bo.

Der høres Verden Bruse

Fra stille, hjemlig Ro.

Og dog der Aanden sænkes

Ei ned i døsig Blund:

Der handles og der tænkes

Paa denne Klippegrund

 

 

 

På Byens Fjeld du stige!

Derfra lad Blikket gå

Om Skover, Marker rige,

Om Havets Speil, de blaa-

Saa Byen sine Tanker

Udsender vidt om Land,

Og fester dristigt Anker

Ved mangen fremmed Strand.

 

En Flok af stolte Svaner

Fra Byen Flyver du,

Og langt, i vide Baner,

Om Norge fører Bud

De sprede let sin Vinge

Mot fjerne Verdner hen

Og gods og Guld så  saa bringe

Til reden Hjem igjen.

 

Vær hilset da med Ære

Med Sang, o Holmestrand!

Den som hos dig fik være

Dig aldrig glemme kan.

O, trives vel, du skjønne,

Du kjære, lille By,

Som dine Lunde grønne

I dunkle Fjeldes ly.

 

  • Juli 1853 i Holmestrand

 

  1. Munch

 

     

 

                                                                    

Sponsorer