Bakgrunnen var at vannledningen fra Orebergvannet skulle legges nordover i Hillestad mot Odderud. Her måtte de sprenge ved gården Søndre Løken. Dette diktet av John Rønningen laget han etter en virkelig hendelse som skjedde ved Søndre Løken gård. Dette var på 1950-tallet. Hendelsen som skjedde er godt beskrevet i diktet av John Rønningen, som var en meget god skribent og fikk svært ofte fram historien på en morsom og god måte. Hella Løken var søster til Olaf Løken, som er tippoldefar til dagens eier Espen Finden. Skyterbasen het Reidar Martinsen og var fra Soa. Han tok tak i Hella eller Helga Løken som hun egentlig het og reddet henne først forbi sauehuset og deretter inn i smia på gården før lunta var brent og ladningen gikk av . Alt endte godt. Helga Løken var født i 1879 og døde i 1957. Ivar Rønningen, bror til John Rønningen, som har dette diktet i orginal, har gitt oss tillatelse til å bruke diktet i vår samling av Kulturminner ii Botne.

Tekst til bilde. Hegla Løken er nr. 2 fra vestre i første rekke.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer