Kulturminne oversikt

Documents

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 229 Kilobytes

Tante Synnøves sofa på Søndre Hegg Bekkabråtan HO 10357

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 788 Kilobytes

Tasserud HO 10002

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 222 Kilobytes

Tegleverk på Nordre Hillestad HO 10232

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 206 Kilobytes

Teigenavn Steinjordet ved Nordre Hillestad HO 10235

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 429 Kilobytes

Teigens bensistasjon på Klevbrottet HO 10147

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 525 Kilobytes

Thora Fiskers hus HO 10460

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 321 Kilobytes

Tilplantet jorde på Søndre Bringaker HO 10277

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 205 Kilobytes

Tomt Flyttet bebyggelse på Øvre Myhre HO 10098

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 456 Kilobytes

Torvmyr Løvaldmyra HO 10103

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 222 Kilobytes

Torvmyra til Rønningen HO 10223

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 323 Kilobytes

Travkjøring på Hillestadvannet HO 10314

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 147 Kilobytes

Tunell ved Rønningen gård HO 10265

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 769 Kilobytes

Tømmerkoje i skogen i Fossdalen HO 10320

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 213 Kilobytes

Tømret brønn på Søndre Bringaker HO 10307

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 180 Kilobytes

Tørkasletta på Klevbrottet HO 10129

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 422 Kilobytes

Uteløe revet Mellom Foss HO 10070

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 1003 Kilobytes

Utsiktspunkt Bellevue HO 10008

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 195 Kilobytes

Vanningsplass for hester i Fossdalen HO 10046

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 169 Kilobytes

Vannpost Roveveien HO 10004

Created Date Wednesday, 06 April 2016
Filesize 258 Kilobytes

Vaskeplass i Fossdalen HO 10045

Sponsorer