Botnar 2013

Innhold Botnar 2013
Fred Olav Guldager:
Engnesdalen i Kleiva - en populær skiarena i 1930 åra
Wenche Øynes:
Skulpturer i Holmestrand 1952-1982
John Barstad:
Om tobakk
Intervjuer gjort av Anne-Lene Johansen:
Oppvekst under krigen
Ester Solberg:
Den illegale melkeruta
John Willy Jacobsen:
Glimt fra skoledagene
Fred Olav Guldager:
100 år siden Holmestrand fikk sin første bil
Marianne Smith:
Kirkeskipet i Botne kirke er laget av Johan Pettersen
Anne-Lene Johansen, referent:
Årsmøte i Botne Historielag

 

Sponsorer