Botnar 2014

 

Innhold Botnar 2014
Fred Olav Guldager: 
Holmestrand Sardine Co.
Anne-Lene Kiste Johansen: 
Møte med Else Gundersen

Per Øivind Aagaard Klingan: 
Jarlsbergbanen og linjestrid

John Barstad: 
En førstereisgutt fra Holmestrand hadde mange gjenvordigheter

Presentasjon ved Anne-Lene Kiste Johansen:
Carl Sørum
Botne-Hillestad
Svend Rønningen: 
Minner fra krigens år 1942-43

Marianne Smith: 
Rove tuberkulosesykehus, sanatorium

Anne-Lene Kiste Johansen: 
Møte med Ole Jacob og Kari Wulff

Anne-Lene Kiste Johansen: 
Møte med Aslaug Norheim

Per Øivind Aagaard Klingan: 
50 år siden forening av Holmestrand og Botne

Erling Sørli: 
Da Per Sivle sa takk for seg

Marianne Smith: 
Lokalet Borgen

Jan Gundersen: 
Våpentinget 2014
 

 

 

 

 

Sponsorer