Botnar 1992

Innhold Botnar 1992

Bent Harris Evandt:
Det blev en vindunderleg fest - Om Wildenvey og Holmestrand
John Rønningen:
Veien under fjellet
Bnt Harris Evandt:
Banksjefens tyveri som ble legat
Kaare Stenstrøm:
Minner fra mattekanten
John Rønningen:
Fattighuset i Holmestrand

Mueseums-epistel 2: Holmestrand Bad - byens trekkplaster
Oddvar Gunnerud:
Litt om forsikting og erstatninger for 80 år siden
John Rønningen:
Skolens istandsettelse 1738: Den fattige almue i Botne har intet å gi til skolen
Tor Eskerud:
Om advarsler til skolebarna i Botne

Gunnar H. Aadne:
Holmestrandsskip ble torpedert
Johan Storm:
Museums-epistel 3: Jernbanens kvelertak på Snurrebekken
John Rønningen:
Botnes andre stortingsrepresentant: Ole Henningsen Holtan
Ingvar Grønnerød:
Kemner Celius - hvem var han?
Bent Harris Evandt:
Nils Kjær - "Om jorden"

John Rønningen:
Landeveislokomotivet: Det første motoriserte kjøretøy mellom Holmestrand og Hvittingfoss

 

Sponsorer