Botnar 1991

Innhold Botnar 1991

John Rønningen:
Klokkeri og skole - Holmestrands første lærere?
John Rønningen:
Tingbøkene forteller om Botnesokningens utskeielser
John Rønningen:
Venstrebladet VG om skoleforholdene i Hillestad i 1893
John Rønningen:
Botnepresten Bull om trolovelse
Johan Storm:
Museumsepistel 1
Trond Flannum:
Isproduksjon på Eikelund
John Rønningen:
Botnes første stortingsrepresentant
John Rønningen:
Uholdbare konklusjoner om gamle bygninger
John Rønningen:
Bondehusholdning ved årshundreskiftet - Hans Anton Løkens regnskaper
Kristian Bergun:
Hårde skjebner - Minner fra Sommero

Dialekter og folkeminner fra Botne
John Rønningen:
Melkebukken

Et brev om giftermål
John Rønningen:
Fra historielagets arkiv - Albert og Helene Andersen

En dårlig lokalavis - Avisen Jarlsberg for hundre år siden
Oddvar Gunnerud:
Korsgårdsmeden forliste på sjøen

Botne Historielags lydbåndarkiv

Botne Historielag anno 1934 - Davis kilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer