Botnar 1995

Innhold Botnar 1995

John Rønningen:
En krønike om gårdsnavn
Johan Storm:
NETPUN - Kirkeskibet i Holmestrand kirke
Kjell Normann:
Captein Axel Steens hus - skipper på Neptun
Reidar Astås:
Eivind Berggrav ved Holmestrand off. Lærerskole
Odd Sando:
Søster Birgitt
Johan Storm:
Hjemme hos P.A.Larsen - grosserer på torvet
Trond Flattum:
Lars Nelson Hystad
Gunnar Aadne:
Holmestrands eneste konsul
Ingvar Grønneød:
Den gamle kirkegården ved kirken i Holmestrand
Gunnar Aadne:
Minner fra Holmestrands kulturliv i 1920-30 årene
Tor Eskerud:
For 100 år sida
Johan Storm:
Cognac-huset Bache-Gabrielsen
Gunnar Graarud:
Holmestrands opprindelse

 

Sponsorer