Botnar 1996

Innhold Botnar 1996

John Rønningen:
Hillestad - en vakker bygd
Andreas Nøkleby:
Et prektig brobygg
Gunnar Aadne:
Siste "Juno"-veteran
Trygve Bredrup:
En forunderlig skolehistorie
Bent Harris Evandt:
"Mor Agathe" og "Far Christen"
Om tiltaleformer i eldre tiders Holmestrand
Tor Eskerud:
Litt om barneoppdragelse de siste 250 åra
Gunnar Aadne:
Nedre Gausen Gård
Kirsten Østern Pettersen:
Minner

Menighetsbladet for Botne og Hillestad blir til
Andreas Nøkleby:
Politimesteren Olaf Bang
Svend Rønningen:
Lysekronene på Casino
Gunnar Aadne:
En spennende Holmestrandsfamilie
John Rønningen:
Holmestrands gamle aviser
Bent Harris Evandt - Jens Smestad:
Bardomserindringer fra 1870-80 åra
Odd Sando:
Tordenskiold i Holmestrand - del II
Johan Storm:
H.C.Nyrerøds Garveri og Læderforretning

 

Sponsorer