Botnar 1997

 

Innhold Botnar 1997

John Røningen:
Herredstinget i Botne 1941-45
Odd Sando:
Botne Historielag 70 år
Johan Storm:
Lars Johannessen - en av de unge døde
Tor Eskerud:
Skolehusene som var sentrum i grenda
Otto Adolf Fosmo:
Hr. Mathias Jacobsen
Henrik Heyer:
"Skulpturene" på Solumåsen
Runar Kristensen:
En siste hilsen
Oddvar Gunnerud:
Med lykkebrev og grammafon
Gunnar Aadne:
Landets første rutegående motorfartøy
Andreas Nøkleby:
Til doktor i Holmestrand
John Rønningen:
En episode
Oddvar Gunnerud:
Skredderen på Barkost
John Rønning:

Læreren som spilte seg ut av Botne
Gunnar Aadne:
To eldre interessante havnemotiver
Bent Harris Evandt:
Stortingsmenn fra Holmestrand
Fra Botne Bygdebok:
Seterdrift i Botne
Bent Harris Evandt:
En folkekomedie fra virkeligheten
Bent Harris Evandt:
Vi betaler hele skatten
Johan Storm:
Byens vannfontene og vanntro
Gårdsgutten forteller:
Vi åt eftasvæl eller økt
Kjell Normann:
"Skomvær" og Holmestrand

Sponsorer