Botnar 2000

 

Innhold Botnar 2000

Sverre Grimstad:
Angers Klev - den første E18
Henrik Heier:
Gatesteinsbruddene på Smørsatein, Engnes og Bogen - et 100 års minne
Widar Bruerberg:
Gamle stedsnavn forteller historie
Klipp fra "Jarlsberg":
Skolelærerne som var dagens menn i Hillestadvannet
Odd Sando:
Husmannen fra Bringaker
John Rønningen:
Botne Herredstyre sørgelig berømt
Paul Odlan:
Flyulykken på Hurumlandet/Jødebana i Grefsrudleieren
Gunnar Aadne:
Gamle aksjebrev fra Holmestrand
Bent Harris Evandt:
Collets sommer i Holmestrand
Oddvar Gunnerud:
Hvalfangst under 1. verdenskrig

 

Rettelse til bilde i nr. 9

Register i Botnar - 10 år

Sponsorer