Botnar 2002

 

Innhold Botnar 2002

Lars Engelstad:
Kommunikasjoner i Botne i 20-30 åra
Arne Smith Johansen:
Sogneprest i Botne og Hillestad
Astrid Holmen:
Sagbruksdrift på Skarrebo i Hillestad
Paul Thode:
Skifte på Haug i Botne april 1680

Karl Hovland:
Bjerkegården in memoriam
Widar Bruerberg:
Gamle navn forteller kulturhistorie
Elin Hvidsten:
Da freden kom i 1945
Tore Berg:
Den gang bilene kjørte på knott
Lars Engelstad:
Knottfabrikkene brenner
Odd Sando:
Russiske krigsfanger i Botne
Per Øivind Klingan:
Maleren Carl Emil Bagøe og Holmestrand
Lars Engelstad:
Hunden - menneskets beste venn
Sverre Hamer:
Glimt fra Botne i 20-årene
Odd Sando:
Botne Historielag 75 år

Reidvintunet

Guideforeningen

Holmestrand Museum

Sponsorer