Botnar 2007

Innhold Botnar 2007                                     

Bjørn Marstrøm:
Holmestrand kirke - noen historiske glimt

Ole Kopstad:
End et kapittel i brakkenes historie

 

Kleivbrottet - intervju med Agnes Torgersen
Svein Ånestad:
Kåseri ved 40 års jubileet til Gruppe
65
Lars Engelstad:
Barkost, stedet med det rare navnet

Barkost tidlig på 1900 tallet
Hva med litt Jarlsbergost

Og så kom toget
John Barstad:
Livet på en gård fra vår til høst i gamle dager

Dagfinn Rian;
Y-Kyrkjene- ein særmerkt kyrkjegruppe med hovudtyngd i "Trondhjems Stift"

Per Øivind Klingan:
Hvalfangst og Botne

Sammendrag fra en spørrerunde sammenfattet ved Paul Thode:
Steinkubene i Angers Klev, hva er det ?

 

Sponsorer